LAUWERSLAND ONLINE - BANENMARKT HORECA RECREATIE EN TOERISME OP WERKPLEIN ABILITY IN WINSUM

Banen­markt Horeca, Recre­atie en Toerisme op Werk­plein Ability in Winsum

Op dins­dag­och­tend 20 februari vindt op Werk­plein Ability in Winsum weer een Banen­markt plaats.  Dit keer staat werken in de Horeca, Recre­atie en Toerisme centraal. De Banen­markt wordt regi­o­naal geor­ga­ni­seerd met het UWV, binnen het samen­wer­kings­ver­band Werk in Zicht.

Werk­zoe­kenden en uitke­rings­ge­rech­tigden uit de regio zijn van harte welkom op de Banen­markt. Het is het moment bij uitstek om op een laag­drem­pe­lige manier in contact te komen met diverse (vrijwilligers)organisaties, werk­ge­vers en uitzend­bu­reaus en meer te horen over hun vaca­tures in deze sector.

Op de Banen­markt is er ook de moge­lijk­heid om profes­si­o­nele profielfoto's te laten maken. Daar­naast kunnen deel­ne­mers styling­ad­vies op maat krijgen en een cv- check laten doen. Iedereen die belang­stel­ling heeft, is van harte welkom van 10:00 tot 12:00 uur.

Oproep aan bedrijven: Ook op de Banen­markt staan?

Belang­stel­lende organisaties/bedrijven in de Horeca, Recre­atie en Toerisme die ook op de Banen­markt willen staan, kunnen zich nog aanmelden via werk­ge­vers­ad­vi­seur Elisa­beth Akkerman: e.akkerman@werkpleinability.nl.


Werk­plein Ability
Ubbo J. Mans­holt­plein 2
9951 BX Winsum

Datum: dinsdag 20 februari 2018
Tijd: 10:00 — 12:00 uur

Bezoek voor meer infor­matie de website www.werkpleinability.nl !