Lauwersland Online - Banenmarkt Horeca en Recreatie op Werkplein Ability in Winsum

Banenmarkt Horeca & Recreatie op Werkplein Ability in Winsum

Op dins­dag­och­tend 14 maart vindt op Werk­plein Ability in Winsum de tweede Banen­markt plaats. De Banen­markt wordt regi­o­naal geor­ga­ni­seerd met het UWV, binnen het samen­wer­kings­ver­band Werk in Zicht. Dit keer staat werken in de horeca & recre­atie centraal.

Bent u werk­zoe­kend, woon­achtig in de regio Noord-Gronin­gen/­stad Groningen en heeft u affi­ni­teit met horeca en/of recre­atie? Kom dan deze dag langs op Werk­plein Ability. Het is het moment bij uitstek om op een laag­drem­pe­lige manier in contact te komen met werkgevers/uitzendbureaus die op korte termijn perso­neel in de horeca & recre­atie zoeken. Ook zijn er vrij­wil­li­gers­or­ga­ni­sa­ties met vaca­tures aanwezig. Daar­naast is het moge­lijk om deel te nemen aan een work­shop social media/netwerken.

Werk­zoe­kenden waarvan bekend is dat ze speci­fieke inte­resse in de horeca & recre­atie hebben, zijn al persoon­lijk uitge­no­digd voor deze Banen­markt. Maar iedereen die belang­stel­ling heeft, is van harte welkom.


Werk­plein Ability
Ubbo J. Mans­holt­plein 2
9951 BX Winsum

Datum: dinsdag 14 maart 2017
Tijd: 10:00 — 12:00 uur

Bezoek voor meer infor­matie de website www.werkpleinability.nl !