Lauwersland Online - Banenmarkt

Veelzijdige Banenmarkt op Werkplein Ability in Winsum

Op dinsdag 26 september vindt op Werk­plein Ability in Winsum weer een Banen­markt plaats. De Banen­markt wordt regi­o­naal geor­ga­ni­seerd met het UWV, binnen het samen­wer­kings­ver­band Werk in Zicht.

Werk­zoe­kenden en uitke­rings­ge­rech­tigden uit één van de BMWE-gemeenten (Bedum, De Marne, Winsum, Eems­mond) zijn welkom op het Werk­plein Ability in Winsum.

Dit keer is het niet gericht op één speci­fiek thema maar op meer­dere sectoren, waar­onder zake­lijke dienst­ver­le­ning, zorg, schoon­maak, produc­tie­werk en horeca. De Banen­markt is hét moment bij uitstek om op een laag­drem­pe­lige manier in contact te komen met verschil­lende werk­ge­vers en uitzend­bu­reaus die van de partij zullen zijn. Ook zijn er vrij­wil­li­gers­or­ga­ni­sa­ties met vaca­tures aanwezig.

Op de Banen­markt is er onder meer een voor­lich­ting over werken in het KCC, de moge­lijk­heid om profes­si­o­nele profielfoto's te laten maken inclu­sief visagie en is er gele­gen­heid om styling­ad­vies op maat (Dress for Success) te krijgen. Verder zijn er verschil­lende werk­ge­vers, uitzend­bu­reaus en vrij­wil­li­gers­or­ga­ni­sa­ties aanwezig waarmee op een makke­lijke manier contact kan worden gelegd.

Iedereen die belang­stel­ling heeft, is op dinsdag 26 september van harte welkom!


Werk­plein Ability
Ubbo J. Mans­holt­plein 2
9951 BX Winsum

Datum: dinsdag 26 september 2017
Tijd: 10:00 — 12:00 uur

Bezoek voor meer infor­matie de website www.werkpleinability.nl !