Auto­schade Dijk­ster­huis

Bij Auto­schade Dijk­ster­huis in Uithuizen bent u aan het goede adres voor alle herstel­werk­zaam­heden van uw auto.

Of u nou een BMW of een lelijke eend rijdt… bij ons bent u verze­kerd van:

• Kwali­teit
• Veilig en vakkundig scha­de­her­stel
• Scherpe prijzen
• Vervan­gend vervoer
• Goed opge­leid perso­neel
• Opti­male bedrijfs­uit­rus­ting
• Garantie op de uitge­voerde werk­zaam­heden
• Uitste­kende service met verzor­ging van de complete afhan­de­ling met uw verze­ke­ring

Wij hebben het FOCWA 4 jaar Garan­tie­be­wijs. Dit wordt uitslui­tend verstrekt door FOCWA Euro­ga­rant­be­drijven. Deze scha­de­her­stel­be­drijven zijn erkend door de Stich­ting FOCWA Garan­tie­fonds. Dat is belang­rijk, met name als het gaat om vakman­schap, service en snel­heid.

Het FOCWA 4 jaar Garan­tie­be­wijs is opge­steld in samen­wer­king met de ANWB en voldoet aan de normen van de inter­na­ti­o­nale orga­ni­satie AIRC Asso­ci­a­tion Inter­na­ti­o­nale des Répe­ra­teurs en Carros­serie. Focwa bedrijven houden zich aan alle wette­lijke eisen op gebied van Arbo­zorg en Milieu.

"Wij zorgen voor vervan­gend vervoer voor u en hebben zowel kleu­rige als minder opval­lende auto’s."

Auto­schade Dijk­ster­huis

Edama 51
9981ND Uithuizen
tele­foon: 0595 — 426 303
www.jdautoschade.nl