Auto­ser­vice Pont

Met de service van Pont kunt u kilo­me­ters ver vooruit

Auto­ser­vice Pont is een allround auto­ser­vice en geves­tigd in Leens. Het adres voor APK van – en repa­ratie en onder­houd aan – elk merk en type perso­nen­auto of lichte bedrijfs­wagen. 

"De merkon­af­han­ke­lijke positie van onze werk­plaats zorgt ervoor dat wij u eerlijk kunnen advi­seren over welk onder­houd gewenst of nood­za­ke­lijk is."

Dien­sten

APK
• Repa­ratie en onder­houd •
• Airco- en banden­ser­vice •
• Storings­di­a­gnose •
• Scha­de­af­han­de­ling en -herstel •
• Gratis leen­auto bij repa­ratie! •

• In- en verkoop van gebruikte (bedrijfs)auto’s •
• Aan- en verkoop­be­mid­de­ling •
• Aankoop­keu­ringen •

Auto­ser­vice Pont

Jan Zijl­ma­singel 38
9965 PX Leens
tele­foon: 0595 - 572 900
www.autoservicepont.nl