Lauwersland Online - Kraamzorg Westerkwartier - Zuidhorn

Kraam­zorg Westerkwartier

Roelien van der Velde

Wat een mooie en bijzon­dere periode breekt er voor jullie aan, de geboorte van een kindje. Tijdens de beval­ling en de dagen erna wil ik jullie hierbij graag onder­steunen. Afstemmen op de behoeften en wensen en datgene geven wat er nodig is, zodat jullie volop kunnen genieten van een bijzon­dere kraamperiode.

Roelien van der Velde

Mijn naam is Roelien van der Velde en ik ben zelf­stan­dige kraam­ver­zor­gende in de regio Noord-Neder­land. Sinds 1996 werk ik als kraam­ver­zor­gende en heb ook ruime erva­ring in kraam­zorg met tweelingen.

Ook heb ik de oplei­ding voor draag­doek­con­su­lent gedaan en kan in de kraam­week helpen met het leren van eenvou­dige knoop­tech­nieken en het gebruik van een draag­doek. Daar­voor heb ik altijd mijn speciale pop (Joep) bij me. Tevens ben ik in het bezit van een baby­weeg­schaal en een borstkolf.

Kosten

De zorg­ver­ze­ke­ring in Neder­land vergoed de kraam­zorg in de eerste acht dagen na de geboorte van jullie baby. Het hangt echter van jouw zorg­ver­ze­ke­ring af hoeveel uren kraam­zorg je kunt ontvangen en en wat de eigen bijdrage is. Dit kun je in je eigen polis terug­vinden. Ik ben aange­sloten bij de coöpe­ra­tie­kraam­zorg­groep UA en heb zo met alle zorg­ver­ze­ke­raars een contract.

Nét even dat stukje extra…

De voldoe­ning uit mijn werk haal ik door mijn kennis te delen. Naast mijn oplei­ding, kennis en erva­ring vind ik het belang­rijk om mij te blijven verdiepen in alle aspecten die aan de kraam­zorg gelinkt zijn. Dat maakt mijn werk extra inte­res­sant, boven­dien vind ik het ook belang­rijk om mijn kennis uit te breiden en me te verdiepen in de veran­de­ringen die de kraam­zorg door­maakt. Daar­naast ben ik ook in het bezit van een borst­voe­ding­cer­ti­fi­caat, kinder-EHBO en volg scho­lingen over onder andere vroeg­sig­na­le­ring en assis­teren bij acute verlos­kunde. Tevens werk ik met een luis­ter­tech­niek genaamd Dunstan babytaal.

Werk­ge­bied

Ik verleen kraam­zorg in Groningen, Fries­land en Drenthe. Het is een vereiste dat ik binnen 45 minuten bij jullie thuis kan zijn voor de beval­ling. Mijn werk­ge­bied beslaat dus de regio waar ik vanaf Zuid­horn binnen 45 minuten kan zijn.

Kraam­zorg Groningen:
Stad Groningen, Haren, Hoog­kerk, Zuid­horn, Leek, Marum, Tolbert
Kraam­zorg Friesland:
Drachten, Surhuis­ter­veen
Kraam­zorg Drenthe:
Eelde, Roden, Peize

Spreekt de manier van kraam­zorg je aan? Schrijf je dan in op mijn website of neem gerust contact op!

Kraam­zorg Westerkwartier

Klin­c­ke­ma­buren 3
9801 CC Zuidhorn
tele­foon: 06 - 5469 4888
www.kraamzorgwesterkwartier.nl