Land­goed Verhildersum

Beleef al dwalend over het land­goed de vele facetten van de Groninger geschie­denis: ontdek Land­goed Verhil­dersum in Leens.

Op het Hoge­land, in het Noord­westen van de provincie Groningen, vlakbij het Lauwersmeer­ge­bied en de Waddenzee, ligt het dorp Leens. Deze prach­tige plek wordt omringt door oude bomen, einde­loze akkers, kron­ke­lende kanalen, wierden en borgen. Hier, aan de rand van het dorp, ligt Land­goed Verhildersum.

Deze wereld van geschie­denis en cultuur, 32 hectare groot, vertelt het verhaal van het 19e-eeuwse Hoge­land. Laat u verrassen en meenemen in een wande­ling door het verleden, over de aloude land­adel en nieuwe borg­be­wo­ners, de rijke boeren­stand en de arme land­ar­bei­ders. Kortom, van de vele facetten van de geschie­denis, die voor ieder iets moois verborgen houdt. Ontdek, alleen of met vrienden en/of familie, de verhalen en bijzon­der­heden van het verleden en laat ze tot leven komen op Land­goed Verhildersum.

Een oude oprij­laan met indruk­wek­kende bomen aan weers­zijden leidt naar een bijzonder gebouw. De eeuwen­oude Borg, ooit begonnen in de 14e eeuw als steen­huis, toen uitge­groeid tot kasteel, was het buiten­huis voor voor­name fami­lies als de familie Tjarda van Star­ken­borgh en later van de nota­ris­fa­milie Van Bolhuis. Ontdek de opkomst van de burgerij en de geschie­denis van de Groninger land­adel en ervaar, tijdens uw wande­ling door dit histo­ri­sche huis, hoe de fami­lies, bijna 200 jaar geleden, in en rondom de Borg leefden. Ontmoet Edzard Tjarda van Star­ken­borgh en zijn vrouw Alieda, die in 1820 — 1821 lief en leed op de Borg deelden.

Het pad langs de Boom­gaard met oude fruit­rassen en het Arbei­ders­huisje brengt u bij de boer­derij. Cornelis Borgman, met zijn familie, is de oorspron­ke­lijke bewoner op boer­derij Oud-Bocum, maar staat symbool voor de inno­va­tie­drang van de Groninger boeren. New York, 1850, een kleine stad omringd met grote boer­de­rijen. Het was hier­van­daan, tijdens een bezoek aan zijn neven, dat Cornelis een enorme verbe­te­ring meenam voor de land­bouw: de Arend Ploeg. Waarom deze ploeg zoveel beter was? Ontdek het tijdens uw bezoek aan deze museale boer­derij. Maak kennis met de rijke Groninger boeren, met hun reizen naar New York, mode uit Parijs en leer­stoelen aan de Rijks­uni­ver­si­teit Groningen. Wandel over het land­goed en zie de sporen van hun welvaart en vernuft.

Op het land­goed was het altijd een drukte van belang. Van de borg­be­wo­ners en de boeren tot en met het perso­neel, de ambachts­lieden en de dorpe­lingen. Maar ook met de land­ar­bei­ders, eerst als vast perso­neel in dienst en later als seizoen­ar­bei­ders, die een groot deel van het werk verzetten. Een van deze daglo­nende fami­lies was de familie De Vries. In 1880 kochten zij een stukje land en bouwden daar het Arbei­ders­huisje. Dat toont nu hoe zij daar toen leefden.

Wandel door de geschie­denis en laat uzelf meeslepen in de historie tijdens een verras­send bezoek aan deze Ruwe Diamant op het Hoge­land, Land­goed Verhildersum.

Ruwe Diamant op het Hogeland!

Het land­goed is van april tot en met oktober, van dinsdag tot en met zondag, van 10:30 tot 17:00 uur geopend.

Land­goed Verhildersum

Wierde 40
9965 TB Leens
tele­foon: 0595 - 571 430
www.verhildersum.nl