Rijwiel Centrum Penninga

Jouw online- en offline fietsspecialist!

Bij Rijwiel Centrum Penninga zijn ze graag nauw betrokken bij de klant. Ze doen alles voor een goede service en staan open voor vernieu­wing. Met een eigen­tijdse bena­de­ring gaan ze altijd - en samen met u - op zoek naar de beste oplossing.

Wist u dat ze uw fiets binnen een straal van 10 kilo­meter vanaf Grijpskerk zonder voor­rij­kosten voor repa­ratie komen ophalen of - indien moge­lijk - zelfs op locatie repareren?

Over Rijwiel Centrum Penninga

Hielke Penninga kocht een voor­malig super­markt­pand om er een fiet­sen­winkel in te beginnen. In 2010 opende Rijwiel Centrum Penninga de deuren en Hielke was toen de jongste onder­nemer in Grijpskerk. Hij ging volledig voor zijn zaak en niet lang daarna was er al een verbou­wing én meer perso­neel nodig.

Inmid­dels is het een toon­aan­ge­vend bedrijf in het Wester­kwar­tier, zowel "offline" in de winkel in Grijpskerk als "online" op het internet.

Rijwiel Centrum Penninga

Jonker­slaan 41
9843 BP Grijpskerk
tele­foon: 0594 - 855 800
www.rijwielcentrumpenninga.nl