Lauwersland Online - Bert Swartbrug - Van Starkenborghkanaal Zuidzijde - Zuidhorn

Zuid­horn

Wester­kwar­tier

Zuid­horn is een komdorp - tot de Tweede Wereld­oorlog een wegdorp - in de gemeente Wester­kwar­tier in de provincie Groningen.

Zuid­horn telt 7.699 inwo­ners (1 januari 2018). Samen met het aan de kern vast­ge­groeide Briltil en het aan de andere zijde van het Van Star­ken­borg­h­ka­naal gelegen Noord­horn wonen er in totaal 9.632 mensen.

Van Star­ken­borg­h­ka­naal Zuid­zijde

Bert Swart­brug | Opna­me­datum: 17 februari 2019

De Bert Swart­brug bij Zuid­horn over­spant het Van Star­ken­borg­h­ka­naal en maakt deel uit van de Spoor­lijn Harlingen - Nieuwe Schans. De brug over­spant ook de wegen op beide oevers van het kanaal, Van Star­ken­borg­h­ka­naal Noord­zijde en Van Star­ken­borg­h­ka­naal Zuid­zijde.

In het kader van het Spoor­plan Noord Neder­land werd de oude spoor­brug vervangen door deze langere en hogere brug met een over­span­ning van 160 meter en een totale brug­lengte van meer dan 200 meter.

De geplande ople­ve­ring was voor het voor­jaar van 2018. Op 8 juli 2017 werd de nieuwe spoor­brug geplaatst. Op 2 oktober werd de nieuwe spoor­brug in gebruik genomen en werd de oude brug afge­broken.

Op 25 april 2018 werd naast de brug een kunst­werk onthuld door de weduwe en zoon van de in juni 2017 over­leden burge­meester Bert Swart van de gemeente Zuid­horn. Daarmee werd ook de nieuwe naam Bert Swart­brug offi­cieel.