Lauwersland Online - Beleef de vogeltrek in het Nationaal Park Lauwersmeer

Beleef de vogeltrek in het Nationaal Park Lauwersmeer

Het Nati­o­naal Park Lauwersmeer is vermaard om zijn enorme vogel­rijkdom. In de maand september, tijdens het hoog­te­punt van de vogel­trek, orga­ni­seert IVN samen met Staats­bos­be­heer een korte cursus over de vogel­trek.

Op een theo­rie­avond krijgen de deel­ne­mers infor­matie over de fasci­ne­rende vogel­trek. Vervol­gens gaan de deel­ne­mers op twee ochtenden, onder leiding van een vogel­kenner van Staats­bos­be­heer en IVN, op zoek naar trek­vo­gels in het Nati­o­naal Park Lauwersmeer. Ook zal een vogel­ringer bezocht worden.

Belang­stel­lenden dienen zich snel aan te melden want het aantal plaatsen is beperkt!


Acti­vi­tei­ten­cen­trum De Bosschuur
De Rug 1
9976 VT Lauwersoog

Theo­rie­avond: donderdag 14 september 2017
Tijd: 20:00 — 22:00 uur
Veldex­cur­sies: zaterdag 16 en zondag 17 september 2017
Tijd: 09:00 — 12:00 uur

Kosten: € 25,00 per persoon
Gaarne aanmelden bij IVN Groningen, tele­foon: 050 — 313 5933 of per e-mail: j.boekhout@ivn.nl.

Foto: © Jan Bosch, Dokkum