Lauwersland Online - Beleef het Reitdiepdal vanaf de Gebroeders Luden

Beleef het Reitdiepdal vanaf de Gebroeders Luden

Tijdens de Winter­Wel­Vaart in Groningen, van 16 tot en met 18 december, is ook de histo­ri­sche redding­boot Gebroe­ders Luden weer aanwezig. Zij ligt dan ter bezich­ti­ging aan de Reit­diep­s­kade, ook worden er rond­lei­dingen gegeven door de vrij­wil­li­gers.

Meevaren

Wilt u meevaren door het prach­tige Reit­diepdal? Dat kan op donderdag 15 december, dan vaart de Gebroe­ders Luden van Lauwersoog naar de stad Groningen. Op maandag 19 december vaart de Gebroe­ders Luden weer terug naar Lauwersoog. Aan boord is ruimte voor maxi­maal 12 gasten, snel aanmelden is nood­za­ke­lijk!

Dona­teurs en spon­soren van de Stich­ting tot behoud redding­boot Gebroe­ders Luden varen gratis mee. Beide dagen vertrekt de Gebroe­ders Luden om 10:00 uur en de verwachte aankomst op de plaats van bestem­ming is rond 16:00 uur.

Meer informatie

Meer infor­matie over deze vaar­tochten is te vinden op de website www.gebroeders-luden.nl. Vaar mee en houd dit varend erfgoed in stand!