Lauwersland Online - "Blije bloemen" voor basisschoolleerlingen in Het Hogeland

donderdag 20 mei 2021

"Blije bloemen" voor basis­school­leer­lingen in Het Hogeland

Basis­school­leer­lingen in de gemeente Het Hoge­land krijgen deze week alle­maal een klein presentje van de gemeente: een kaart met zonne­bloem­zaadjes. De gemeente wil met het presentje de basis­school­leer­lingen en de leer­lingen van het speciaal onder­wijs na een moei­lijk coro­na­jaar een hart onder de riem steken. Onder­wijs­wet­houder Kristel Rutgers reikt vanmiddag kaarten met zonne­bloem­zaadjes uit aan leer­lingen van het speciaal onderwijs.

"Voor veel kinderen is het afge­lopen jaar door corona een moei­lijk jaar geweest. Niet alleen zijn de scholen lang dicht geweest, ook konden ze niet sporten, naar zwemles of bij opa en/of oma op bezoek. We willen de kinderen daarom wat posi­tiefs meegeven. Deze zaadjes kunnen ze planten zodat er een mooie bloem uit groeit. Of ze geven de zaadjes of bloemen door aan iemand anders.”, zegt Kristel Rutgers. Ruim vier­dui­zend kinderen in Het Hoge­land krijgen het presentje uitgereikt.

#blije­bloem

"Een blije bloem voor jezelf of om iemand blij te maken!" is op de kaart te lezen. De gemeente hoopt dat de jonge Hoge­land­sters de zaadjes planten en straks foto’s en/of film­pjes van de zonne­bloemen gaan delen op social media.

"Door de hashtag #blije­bloem er bij te zetten, kan iedereen genieten van hoe mooi de zonne­bloemen geworden zijn.", zegt de onder­wijs­wet­houder. "De bloemen zijn niet alleen mooi, maar ook nuttig. Ze dragen bij aan de biodiversiteit."

Werk­plein Ability

Mede­wer­kers van Werk­plein Ability van de gemeente Het Hoge­land hebben de zaden op de kaarten beves­tigd en verspreid onder de scholen. Werk­plein Ability onder­steunt inwo­ners en onder­ne­mers op de arbeidsmarkt.

Media: © Pixabay
Tekst: © Gemeente Het Hogeland