Lauwersland Online - BMWE-gemeenten bevragen inwoners voor visie inwonerkracht

BMWE-gemeenten bevragen inwo­ners voor visie inwo­ner­kracht

Hoe kan de gemeente Het Hoge­land inwo­ners­ini­ti­a­tieven of vrij­wil­li­gers­werk het beste onder­steunen? Wat heeft u als inwoner met plannen, ideeën of dromen voor uw dorp of buurt nodig van de gemeente? Deze vragen stellen de gemeenten Bedum, De Marne, Winsum en Eems­mond aan inwo­ners in een online enquête en in gesprekken.

De antwoorden worden verwerkt in een visie op inwo­ner­kracht voor de gemeente Het Hoge­land die per 1 januari 2019 ontstaat uit die vier gemeenten. Inwo­ners kunnen tot 10 november hun mening geven via www.bmwe-gemeenten.nl.

Gesprekken

Naast de online enquête spreken mede­wer­kers van de BMWE-gemeenten in oktober en november met zoveel moge­lijk verschil­lende partijen, (vrijwilligers)organisaties en inwo­ners. Ook hierbij is onder­werp van gesprek hoe Het Hoge­land straks het beste ruimte kan bieden aan de inzet van inwo­ners.

Inwo­ner­kracht

Het Hoge­land wil een gemeente zijn waar inwo­ners met al hun plannen, ideeën en dromen voorop staan. Inwo­ners en orga­ni­sa­ties moeten ruimte krijgen om sociale en maat­schap­pe­lijke uitda­gingen aan te pakken die het gebied leef­baar maken en houden. De nieuwe gemeen­te­lijke orga­ni­satie is straks inge­richt op het geven van ruimte aan dit soort "inwo­ner­kracht".

Visie

Om straks, als de gemeente Het Hoge­land een feit is, zo goed moge­lijk te kunnen werken op deze manier, stellen de BMWE-gemeenten nu al een visie op inwo­ner­kracht op. Het visie­tra­ject draagt de toepas­se­lijke naam "Inwo­ners voorop in Het Hoge­land". De visie op inwo­ner­kracht is begin 2018 klaar. Op basis van de visie wordt de gemeen­te­lijke orga­ni­satie inge­richt op het geven van onder­steu­ning aan inzet van inwo­ners.

Inwo­ners die meer willen weten over het visie­tra­ject inwo­ner­kracht kunnen mailen naar inwonerkracht@bmwe-gemeenten.nl.