Einde­lijk komt er een boek­pre­sen­tatie van Bette Dam in Fryslan! Name­lijk in de Para­diso Bar in Kollum. Iedereen heeft inmid­dels gehoord dat Bette Dam een nieuw boek heeft uitge­bracht, genaamd: "Op zoek naar de vijand". Bent u ook zo nieuws­gierig geworden wat Bette Dam heeft bewogen dit boek te schrijven? Wat steekt er alle­maal achter en hoe is ze tot deze conclusie gekomen?