Lauwersland Online - Bomen planten op de Zuurdiekster Struunspeultoen

Bomen planten op de Zuurdiekster Struunspeultoen

De Zuur­diek­ster Struun­speul­toen in Zuur­dijk, het natuur­speel­veld voor jong en oud, wordt aange­legd op de plek van het oude speel­tuintje. Het veld is nu nog kaal maar het wordt prachtig groen. Dat groen moet natuur­lijk wel inge­plant worden.

Op 22 maart om 13:30 uur start de aanplant op de Struun­speul­toen. Burge­meester Koos Wiersma zal met hulp van de kinderen de eerste boom planten. Er komen appels, een noot, veel struiken voor de vogels en snoep­fruit voor de kinderen.

De Zuur­diek­sters hebben tijdens NLdoet laten zien hoe hard ze met elkaar kunnen werken aan een klus. Toen werd gewerkt op de Struun­speul­toen, de dieren­weide en de begraaf­plaats. Nu dus komt er op Boom­plantdag een herha­ling!