Lauwersland Online - Bonte reeks initiatieven voor speeltuinen in de gemeente Winsum

woensdag 7 november 2018

Bonte reeks initi­a­tieven voor speel­tuinen in de gemeente Winsum

In de gemeente Winsum zijn in de afge­lopen tijd vier nieuwe speel­ter­reinen gere­a­li­seerd. Voor het eind van het jaar komen er nog drie bij. De initi­a­tieven zijn onder­steund met een gemeen­te­lijke subsidie.