Lauwersland Online - Bonte reeks initiatieven voor speeltuinen in de gemeente Winsum

woensdag 7 november 2018

Bonte reeks initi­a­tieven voor speel­tuinen in de gemeente Winsum

In de gemeente Winsum zijn in de afge­lopen tijd vier nieuwe speel­ter­reinen gere­a­li­seerd. Voor het eind van het jaar komen er nog drie bij. De initi­a­tieven zijn onder­steund met een gemeen­te­lijke subsidie.

De subsi­die­re­ge­ling speel­voor­zie­ningen werd eind 2016 door de gemeen­te­raad vast­ge­steld en is bedoeld voor initi­a­tieven van inwo­ners om speel­plekken aan te leggen. "We hebben onze inwo­ners uitge­daagd om zelf met ideeën te komen. Dat hebben ze gedaan en het heeft tot mooie nieuwe voor­zie­ningen geleid.", zegt wethouder Marc Verschuren.

Opval­lend is dat het karakter van de nieuwe speel­plekken sterk verschilt:
· een tradi­ti­o­nele speel­plek aan de Leer­looi­erij in Winsum
· een natuur­speel­plek in Adorp
· een panna­veld aan het Dingenpad in Baflo
· een Fitnesspark in Feer­werd.

Er wordt nog gewerkt aan:
· een beweeg- en beleef­tuin bij de Viskenij in Baflo
· een panna­veld in de wijk Ooster­huisen in Baflo
· een speel­veld aan de Schep­pe­rij­laan in Winsum.

De doel­groepen die er gebruik van maken, zijn even­eens geva­ri­eerd. Van kleine kinderen op de speel­plek van de Leer­looi­erij, tot ouderen in de toekom­stige beweeg­tuin in Baflo.

De gemeente Winsum heeft aan deze voor­zie­ningen € 70.000 bijge­dragen. De initi­a­tief­ne­mers hebben zelf aanvul­lend € 133.000 opge­haald met spon­so­ring en acties. Nieuw aan de aanpak is ook dat de bewo­ners zelf de regie over het project voeren, terwijl de gemeente zo veel moge­lijk op de achter­grond faci­li­teert.

"We mogen trots zijn op de resul­taten. Er is betrok­ken­heid in de buurten en dat komt de saam­ho­rig­heid ten goede.", vindt Verschuren.

Foto: © Pixabay
Tekst: © Gemeente Winsum
Geen berichten gevonden.