Lauwersland Online - Borgtuincafé Landgoed Verhildersum Leens: Vertel uw verhaal!

Borgtuincafé Landgoed Verhildersum Leens: Vertel uw verhaal!

Vrijwel iedereen weet dat Groningen over een heel aantal borgen beschikt, waarvan sommige te bezoeken zijn. Over de historie van de borgen is veel bekend, maar de borgtuinen en de geschiedenis daarachter zijn veel minder bekend.

Je loopt er door, ziet dat het een mooie tuin is en denkt er niet verder bij na. Daar wil Stichting Erfgoedpartners verandering in brengen, niet alleen door archiefonderzoek, maar ook door de mensen die van de borgterreinen gebruikmaakten te vragen wat zij er nog van weten.

Borg Verhildersum

Borg Verhildersum, die in de veertiende eeuw voor het eerst genoemd wordt, begon als zo vele borgen als steenhuis (een torenvormig stenen gebouw met dikke muren) en werd in de loop der tijd meermalen verbouwd tot (1792) de huidige vorm. Het landgoed rondom de borg herbergt vrijwel alle vormen van tuinen die je kan bedenken. De lusthof, voor het aangenaam vertoeven met een prieel achter de borg, een kruidentuin, een kas, een dierenweide, een boomgaard, een groentetuin bij het arbeidershuis en een boerenerf bij de museumboerderij.

De laatste eigenaars van de borg, de familie Frima, haalden met diverse producten uit hun groente- en bloementuin en fruitkassen verschillende prijzen binnen bij deelname aan landelijke (nuts)tuinwedstrijden, maar nadat de borg in 1953 aan gemeente Leens werd verkocht, viel het onderhoud terug.

In 1968 is de borgtuin door Tine Clevering – Meijer en tuinarchitecte Renske Boon teruggebracht naar een historisch ontwerp en ingericht met ruim 1300 verschillende oude, lokale, planten- en kruidensoorten. Dit grondplan is nog steeds in de huidige tuin aanwezig, zij het met een kleiner assortiment. Een tekening van Beckeringh uit circa 1750 toont vrijwel hetzelfde ontwerp, maar of deze als voorbeeld heeft gediend is niet bekend. De beelden van Eddy Roos, ook een initiatief van Tine Clevering, vormen een waardevolle aanvulling in de omlijsting van de borg.

Borgtuincafé

Tijdens deze middag zal Martin Knol vertellen over de geschiedenis van de tuinen en de laatste bewoner van het borgterrein verteld over de borgtuin, van de 19e eeuw tot nu toe. Shyra Hueting zal de opening verzorgen.

Want, niet alleen de borgen zelf maar ook de tuinen en landerijen erom heen hebben een hele geschiedenis doorgemaakt die tot nog toe weinig belicht is. En dan gaat het niet alleen om de architectonische geschiedenis maar ook om wat er in die tuinen gebeurd is. Wat heeft er zich in al die jaren afgespeeld? Als de bomen eens konden praten! Maar dat kunnen zij niet, daarom worden er dit najaar borgtuincafés georganiseerd waar iedereen die een bijzondere herinnering heeft aan de tuinen zijn of haar verhaal kan vertellen. Behalve dat zij leuk zijn om te horen, kunnen de verhalen licht werpen op veranderingen, speciale planten en andere zaken die tot nog toe niet bekend waren. En foto’s kunnen veelzeggend zijn.

Met uw verhaal/foto’s kunt u meeschrijven in het geschiedenisboekje van uw borgtuin.


Museumboerderij Verhildersum
Dijkstilsterweg 4
9965 TH Leens

Datum: 10 december 2016
Tijd: 13:30 uur

Kosten: De toegang is gratis!
Opgeven kan via info@verhildersum.nl of telefonisch op 0595 – 571 430.

Bezoek de website www.verhildersum.nl en volg het landgoed ook op Facebook en Twitter !


Kader

Een meneer vertelde dat zijn ouders vroeger, een hartje met initialen in een boom gesneden hebben. Een mevrouw vertelde dat, als zij in de herfst uit school kwam, kastanjes ging zoeken in de singel van Verhildersum. Maar tot aan het hek, verder kon je niet komen, dan kwam de hond blaffend aanstormen en rende ze snel weer weg.

Verhalen van niets zou je denken. Maar hieruit blijkt dus dat er grote bomen stonden in de singels, waaronder kastanjebomen, en dat er vroeger kennelijk een hek stond. Waardevolle informatie dus!

Het tuincafé wordt mede mogelijk gemaakt door de Provincie Groningen en de Gemeente De Marne.