Lauwersland Online - Brandaris van LEGO onthuld in het LEGiO-museum in Grootegast

Brandaris van LEGO onthuld in het LEGiO-museum in Groo­te­gast

Op zater­dag­och­tend 21 oktober werd in het LEGiO-museum in Groo­te­gast een schaal­model van de Brandaris op Terschel­ling onthuld. De onthul­ling werd namens Rijks­wa­ter­staat gedaan door Remi Hoeve.

Hoeve heeft 14 jaar gewerkt op de Brandaris en kwam speciaal voor de onthul­ling van Terschel­ling naar het LEGiO-museum. Rijks­wa­ter­staat en de gemeente Terschel­ling maakten het samen moge­lijk dat André Scholte, vrij­wil­liger bij het LEGiO-museum, aan de slag kon met een stapel LEGO®-steentjes om dit 142 cm metende gebouw te kunnen maken.


Lauwersland Online - Brandaris van LEGO onthuld in het LEGiO-museum in Grootegast


Het vergde 3 maanden tijd en naar schat­ting 6.000 steen­tjes om de vuur­toren te bouwen. Het resul­taat mag er dan ook zijn, een toren die niet alleen mooi is om te zien, maar die ook door de muse­um­be­zoe­kers zelf in werking te stellen is. Door middel van het drukken op een knop kan de lamp en de radar worden bediend.

Het LEGiO-museum is erg blij met de nieuwe aanwinst, die een mooie aanvul­ling is op de model­stad van het museum. In de model­stad zijn inmid­dels vele gebouwen uit de drie noor­de­lijke provin­cies, uitge­voerd in LEGO®, te zien.

In het museum is verder een over­zicht van het aller­eerste LEGO® tot het LEGO® van nu en zijn er vele plekken waar zelf met LEGO® gebouwd kan worden. Tijdens de herfst­va­kantie is het museum aan de Legolaan in Groo­te­gast elke dag geopend. Van maandag tot en met vrijdag van 13:00 tot 17:00 uur en in het weekend van 10:00 tot 17:00 uur.

Het volgende project voor het LEGiO-museum heeft zich inmid­dels aange­diend: het nabouwen van het Woud­a­ge­maal in Lemmer.

Bezoek voor meer infor­matie de website www.legiomuseum.nl !

Foto's: © Marijke Koet­sier