Lauwersland Online - Brekelmans opent ogen in De Alde Feanen

Brekelmans opent ogen in De Alde Feanen

Maan­dag­avond opende Marleen Brekel­mans de ogen van 80 onder­ne­mers tijdens de netwerk­avond in Buiten­plaats It Wiid in Earne­wâld. Tijdens haar inspi­ra­tie­le­zing gaf de 45-jarige reis­blogger diverse tips. Na afloop ruilden onder­ne­mers hun folders.

Brekel­mans startte haar presen­tatie met een terug­blik naar september 2016. Toen was zij, samen met dertien andere blog­gers in Nati­o­naal Park De Alde Feanen. Ze waren uitge­no­digd om als reis­jour­na­listen over het gebied en de acti­vi­teiten te schrijven. "Thuis had ik me online voor­be­reid. Ik zocht infor­matie over de regio en de acti­vi­teiten. Op internet werd ik niet echt geïn­spi­reerd. Ik miste unici­teit op de verschil­lende websites. Maar toen ik eenmaal het gebied in reed, was ik meteen verkocht! Wat een prach­tige natuur en divers acti­vi­tei­ten­aanbod."

De reis­blogger tipte de aanwe­zige onder­ne­mers om gebruik te maken van kwali­ta­tief goede foto’s. "Inves­teer hierin. Doordat je poten­tiele gast een goed gevoel krijgt op je website, zal hij eerder boeken." Daar­naast hamerde ze op unici­teit: "Wat maakt jou en jouw bedrijf uniek? Waarom moet ik een nachtje in jouw Bed&Breakfast slapen of een sloepje bij jou huren? Op de websites van de onder­ne­mers kon ik hier onvol­doende over vinden."

"Wanneer de gast eenmaal bij je heeft geboekt, is het zaak om verwach­tingen te over­treffen. Door bijvoor­beeld extra aandacht aan het ontbijt te schenken, of een persoon­lijk welkomst­woord te schrijven op een krijt­bord bij de ingang. Zorg dat jouw gast zich speciaal voelt."

Tot slot advi­seerde Brekel­mans: "Maak van tevreden gasten ambas­sa­deurs. Dit kan door handig gebruik van social media, of door het geven van een gadget zoals een ansicht­kaart. Geef je gast iets blij­vends mee zodat ze thuis ook nog eens aan hun vakantie en jouw dienst of product terug­denken. Wie weet komen ze dan nog eens weer."

Na de lezing ruilden onder­ne­mers folders en werd er volop genet­werkt. "Ik heb vandaag veel mensen gesproken die ik nog nooit eerder had gezien.", vertelde Jacob Nauta eige­naar van Acti­vi­tei­ten­boer­derij De Warten­ster. "Dit en het verhaal van Marleen maakten het voor mij een nuttige avond."

Op de foto: Marleen Brekel­mans
Foto: © Marcel van Kammen