Lauwersland Online - Bromfietsers op de rijbaan op acht provinciale wegen

Bromfietsers op de rijbaan op acht provinciale wegen

Op acht wegen in de provincie Groningen gaan brom­fiet­sers op de rijbaan rijden in plaats van op het (brom)fietspad.

Het gaat onder andere om een aantal wegen rond Winschoten, de weg tussen Aduard en Olde­hove (N983), de weg tussen Winsum en Onder­dendam, en de rondweg Middel­stum (N996). Brom­fiet­sers zijn rela­tief vaak bij onge­lukken betrokken. Voor hen is het veiliger om op de provin­ciale weg te rijden.

Verkeersbesluit ter inzage

De nieuwe situ­atie geldt voor een aantal provin­ciale wegen met een maxi­mum­snel­heid van 60 kilo­meter per uur. Tussen vrijdag 19 mei en donderdag 29 juni 2017 ligt het verkeers­be­sluit ter inzage. Tijdens deze periode kan op het besluit worden gere­a­geerd. Tussen juli en september 2017 gaat de maat­regel in en worden langs deze wegen tijde­lijk extra atten­tie­borden geplaatst.

Bromfiets op de rijbaan

Eind jaren '90 werd de maat­regel "Brom­fiets op de rijbaan" lande­lijk inge­voerd. Toen zijn brom­fiet­sers op veel wegen binnen en buiten de bebouwde kom op de rijbaan gaan rijden in plaats van op het (brom)fietspad. Onder­zoek heeft uitge­wezen dat het aantal onge­vallen met brom­fiet­sers sinds de invoe­ring van deze maat­regel flink is afge­nomen.

Het snel­heids­ver­schil tussen brom­fiet­sers en auto's is op wegen met een maxi­mum­snel­heid van 60 kilo­meter per uur kleiner dan het snel­heids­ver­schil tussen brom­fiet­sers en fiet­sers op een (brom)fietspad. Daar­naast ontstaan er onge­vallen doordat afslaand verkeer of verkeer van uitritten en zijwegen geen reke­ning houdt met het snel verkeer op een (brom)fietspad.

Op een aantal provin­ciale wegen rijden brom­fiet­sers nog op het fietspad naast de rijbaan. Uit onder­zoek van de provincie blijkt dat er acht provin­ciale wegen of wegge­deeltes geschikt zijn voor brom­fiet­sers.

Wijzigingen

Brom­fiet­sers gaan op deze provin­ciale wegen op de rijbaan rijden:

• een deel van de provin­ciale weg Alte­veer — Vlagt­wedde — Duitse grens (N365), tussen Alte­veer en Onst­wedde;
• een klein gedeelte van de provin­ciale weg Winschoten — Blijham — Nieuwe Pekela (N367) in Oude Pekela;
• de provin­ciale weg Oude Pekela — Winschoten (N972);
• de provin­ciale weg Winschoten — Beerta (N966);
• de provin­ciale weg Ooster­einde — Ekamp — Finster­wolde (N967);
• een klein gedeelte van de provin­ciale weg Ten Post — Schild­wolde (N865);
• de provin­ciale weg Aduard — Wehe — den Hoorn (N983), tussen Aduard en Olde­hove;
• de provin­ciale weg Winsum — Onder­dendam — Garrels­weer, tussen Winsum en Onder­dendam en de rondweg Middel­stum (N996).

Op deze kaart vindt u de wegen waar brom­fiet­sers op de rijbaan rijden.

© Provincie Groningen
Foto: © Google Maps