Lauwersland Online - BuildinG geopend; nu het Berlagehuis in Usquert nog!

BuildinG geopend; nu het Berlagehuis in Usquert nog!

Afgelopen woensdag is onder grote belangstelling in Groningen-stad, op de Zernike campus, BuildinG geopend. Een centrum waar alle kennis omtrent bouwen-met-aardbevingen samen moet komen, gedeeld moet worden, tot verdere innovatie leiden en ter plekke getest worden. Een enorme aanwinst voor de Groningers; alleen jammer dat ze er telkens voor naar stad zullen moeten. En maar hopen dat al die kundigen zo nu en dan naar de Groningse binnenlanden zullen afreizen om onze problemen en vragen te komen ophalen en de toestand van onze gebouwen te bekijken.

Zou het niet veel effectiever zijn wanneer er ook een BuildinG-loot in het bevingsgebied zelf zou groeien? Een onafhankelijken strikt neutraal informatiecentrum, dat kennisuitwisseling faciliteert?

Wat is er neutraler terrein dan een voormalig raadhuis? En waar voelen de toch wat murw-gebeukte inwoners van aardbevingsland Noord-Groningen zich beter op hun gemak dan in hun vertrouwde Berlagehuis Usquert? Een Bevingsinformatiecentrum in het Berlagehuis ligt domweg heel erg voor de hand.

Het pand is eigenlijk niet geschikt om er iets anders mee te doen dan dat wat er oorspronkelijk in gebeurde: het houden van bijeenkomsten (vergelijk het oorspronkelijke gebruik van de raadszaal) en fungeren als informatieloket en -depot (en vergelijk het oorspronkelijk gebruik van de secretarie en de kluis) en alsoverleglocatie voor kleine gezelschappen of individuen (vergelijk het oorspronkelijke gebruik van burgemeesters- en commissiekamers). Dan wél inhoudelijk betreffende de actualiteit die de hele regio nu al jaren in z’n greep houdt: de gevolgen van de gaswinning: de bevingsproblematiek.

Berlagehuis Usquert: potdicht

Op die manier wordt het volledig intacte ensemble-monument dat het Berlagehuis Usquert is, niet alleen gerespecteerd maar ook nuttig gebruikt, ten behoeve van alle Noord-Groningers! En dan zou het ook weer toegankelijk zijn voor iedereen, uit Groningen en de rest van de wereld, die dit bijzondere monument van binnen wil bekijken. Want sinds enige jaren is dit fraaie Rijksmonument gesloten door de gemeente Eemsmond. Achtergrond hiervan is onduidelijk; uit niets blijkt dat de gemeente aanstalten maakt om het Berlagehuis te heropenen.

Afgelopen juli heeft het bestuur van de Stichting Berlagehuis Usquerteen voorstel tot heropening en exploitatie neergelegd bij B&W Eemsmond en hoopte dit voorstel nadrukkelijk samen met hen uit te gaan werken tot een levensvatbaar plan… en dat willen we nog steeds!

Een eerste aanzet tot zo’n samenwerking is gegeven op 5 juli, toen twee bestuursleden van Stichting Berlagehuis Usquert een goed gesprek hadden met burgemeester Marijke van Beek en wethouder Harrie Sienot. Met name mevrouw Van Beek was enthousiast over het idee en zegde enig ambtelijk uitzoekwerk én een vervolgafspraak toe.

Die afspraak vond afgelopen woensdag plaats, dit keer niet met de burgemeester zelf maar met twee ambtenaren plus de projectleider Versterking Eemsmond van de NCG. Over de resultaten van het uitzoekwerk (hoe is de stand van zaken?) werd niets vernomen sinds juli jl. Men kwam wél met een boodschap – waar de burgemeester overigens niet over bleek te hebben meebesloten, want tijdens het bestuurlijk overleg over dit onderwerp de dag ervoor, was zij niet aanwezig geweest.

De boodschap verbaasde de bestuurders van Stichting Berlagehuis Usquert in hoge mate: met het “plan” voor een eventueel Bevingsinformatiecentrum in het Berlagehuis kon men niets: “het was los zand, onvolgroeid, feiten en veronderstellingen stonden door elkaar, er was geen missie te bekennen en vooral: het ontbeerde onderbouwing (enquêtes!) en riep meer vragen op dan dat het beantwoordde”, was het commentaar. Daarom werd er door de Versterkingsprojectleider een website-printje gepresenteerd met daarop de bekende subsidiemogelijkheden van het Loket Leefbaarheid. Op die manier zou de stichting tot wel 10.000 euro subsidie kunnen aanvragen om expertise in te huren waarmee een behóórlijk “business plan” geschreven kon worden! En daarna zou de gemeente pas kunnen besluiten of dat uitgewerkte “businessplan” goed genoeg was om er aan mee te gaan doen.

Terwijl het bij het eerste gesprek aan burgemeester en wethouder overhandigde A4-tje helemaal geen plan was maar slechts een voorstel om het gesloten Berlagehuis weer toegankelijk te krijgen (en daarom heel summier en beknopt verwoord), en het de bedoeling was om daar samen met de gemeente een uitgewerkt plan van te maken. Want een gemeente die burgerparticipatie serieus neemt, en dat doet Eemsmond immers, zou, zo dachten de stichtingsbestuurders, daar heel erg blij mee (moeten) zijn…

Het had misschien voor de hand gelegen als de stichting, na zo te zijn weggewuifd, met de staart tussen de benen was afgedropen. Alle moeite voor niets, leek het wel. Maar het voordeel van vrijwilligers is dat ze niet malen om (heel veel) bestede tijd en energie. Bezielde vrijwilligers zetten zich vrijwillig! in omdat ze ergens in geloven en daar echt voor gaan.

Dus maken deze vrijwilligers, bestuursleden van Stichting Berlagehuis Usquert, zich op voor de volgende ronde. Omdat ze er van overtuigd zijn dat zo’n goed idee gerealiseerd moet worden en dat het pracht monument Berlagehuis weer in volle glorie toegankelijk is voor iedereen.

Dat kan met een aan alle eisen voldoend business plan.
Maar vooral met serieuze partners.

Bezoek voor meer informatie de website www.berlagehuisusquert.nl !


Lauwersland Online - BuildinG geopend; nu het Berlagehuis in Usquert nog!


Tekst en foto’s: © Els Toxopeus