Afge­lopen woensdag is onder grote belang­stel­ling in Groningen-stad, op de Zernike campus, Buil­dinG geopend. Een centrum waar alle kennis omtrent bouwen-met-aard­be­vingen samen moet komen, gedeeld moet worden, tot verdere inno­vatie leiden en ter plekke getest worden. Een enorme aanwinst voor de Gronin­gers; alleen jammer dat ze er telkens voor naar stad zullen moeten. En maar hopen dat al die kundigen zo nu en dan naar de Groningse binnen­landen zullen afreizen om onze problemen en vragen te komen ophalen en de toestand van onze gebouwen te bekijken.