Lauwersland Online - Burgemeester Smit van de gemeente Oldambt start Groninger fietsverlichtingscampagne

Burgemeester Smit van de gemeente Oldambt start Groninger fietsverlichtingscampagne

Vrij­dag­avond 28 oktober geeft burge­meester Smit van de gemeente Oldambt, ook fiets­am­bas­sa­deur in Groningen, het start­sein voor de fiets­ver­lich­tings­cam­pagne "Ik val op in Groningen".

Op het Oldambtplein in Winschoten orga­ni­seren Verkeers­wijzer Groningen en Veilig Verkeer Neder­land een controle waarbij de burge­meester komt helpen.

Green graffiti

Onder het motto "Ik val op in Groningen" orga­ni­seert Verkeers­wijzer Groningen de komende weken verschil­lende acties in de provincie Groningen om fiet­sers te atten­deren op hun zicht­baar­heid. Zo staan er in de hele provincie (driehoeks)borden langs de wegen en fiets­paden om mensen te atten­deren op het gebruik van fiets­ver­lich­ting. Verder komt er op tachtig fiets­paden een graf­fiti-afbeel­ding "Fiets verlicht!". De afbeel­ding is gemaakt met mili­eu­vrien­de­lijke krijt­verf en die door regen en slij­tage vanzelf verdwijnt.

Controleacties in de provincie

In november en december houdt Veilig Verkeer Neder­land (VVN) fiets­con­tro­le­ac­ties op drukke fiets­paden in de provincie. Daarbij worden fiets­lampjes en folders uitge­deeld en geven mede­wer­kers van VVN voor­lich­ting. Kapotte fiets­ver­lich­ting kan ter plekke worden gere­pa­reerd. Daar­voor staan fiet­sen­ma­kers Fiet­sned en Bikes&Bikkels klaar. Tijdens de start op 28 oktober nemen de plaat­se­lijke fiet­sen­ma­kers Meijer fietsen en Mulder2Wielers ook deel aan de actie.

Scholen

Basis­scholen kunnen het "Zicht­baar­heids­pakket" van VVN aanvragen. Daarmee kunnen zij de fiets­ver­lich­ting van honderd leer­lingen contro­leren en meedoen aan een zicht­baar­heids­wed­strijd. Daar­naast heeft TeamA­lert al twee fiets­ver­lich­tings­ac­ties gehouden onder studenten, bij de Rijks­uni­ver­si­teit en de Hanze­ho­ge­school.

Controles

Na de acties van Verkeers­wijzer Groningen en Veilig Verkeer Neder­land houdt de politie op verschil­lende plaatsen in de provincie controles op fiets­ver­lich­ting.

© Provincie Groningen