Burgemeester Wiersma op bezoek bij Burdy

DE MARNE — Op zater­dag­och­tend 4 februari brengt burge­meester Koos Wiersma een bezoek aan de Groninger zanger Burdy. Bert Schaap, alias Burdy, viert dit jaar zijn 25-jarig jubi­leum als artiest.

Burdy heeft heel veel mensen op een gewel­dige manier vermaakt met zijn optre­dens. Niet voor niets wordt hij ook wel "Het Feest­beest oet Grunnen" genoemd. Met bijvoor­beeld het bekende lied Vizzers van Zolt­kamp heeft hij daarbij altijd aandacht voor Groningen en de mensen die er wonen.

Met het bezoek bena­drukt de burge­meester de waar­de­ring die er is voor Burdy.

© Gemeente De Marne

Bezoek ook de website www.burdy.eu !