Lauwersland Online - Burgemeesters Oldambt en De Marne gaan ruilen van gemeente

Burgemeesters Oldambt en De Marne gaan ruilen van gemeente

De gemeenten Oldambt en De Marne krijgen volgende week tijdelijk een andere burgemeester. Burgemeester Pieter Smit van Oldambt en burgemeester Koos Wiersma van De Marne ruilen dinsdag 27 en woensdag 28 juni met elkaar van gemeente.

Zij zijn de eerste burgemeesters die deelnemen aan de burgemeestersruil, die wordt georganiseerd op initiatief van de Powerbroezers: aanstormend talent binnen het openbaar bestuur in de provincie Groningen.

Pitch van bruisend talent

De burgemeestersruil komt voort uit de provinciale leergang “Taaie thema’s en duivelse dilemma’s in het openbaar bestuur” die afgelopen periode is georganiseerd door de Vereniging van Groninger Gemeenten (VGG) en bureau Berenschot. Aan deze leergang deden zittende raadsleden, ervaren bestuurders en topambtenaren mee, maar ook het bruisend talent: raads- en collegeleden en ambtelijke high potentials tot en met 35 jaar. Tijdens de leergang zijn opgaven voor de noordelijke regio aan de orde gekomen die om grensoverschrijdende oplossingen vragen, zoals krimp, de relatie tussen stad en ommeland en economische vitaliteit. Het bruisend talent heeft het idee van de burgemeestersruil gepitcht tijdens de “clash of the generations”. Burgemeesters Smit en Wiersma hebben op deze bijeenkomst het idee omarmd.

Pindakaas dik smeren

De burgemeesters gaan tijdens de ruil op zoek naar kansen voor de noordelijke economie. Hierbij is de gedachte dat de economische mogelijkheden in onze regio zich op een grotere schaal aandienen dan de formele bestuurlijke inrichting. In onze provincie hebben 23 gemeenten veelal eigen economisch beleid. Door deze fragmentatie laten we als regio kansen liggen. De Powerbroezers stellen voor om het bestuurlijk vermogen te vergroten door gericht samen te werken op economisch vlak. Door gezamenlijk te investeren in infrastructuur, kennis en energie wordt versnippering tegengegaan en de “pindakaas dik gesmeerd”. De burgemeestersruil is het startpunt waarbij letterlijk over elkaars grenzen heen wordt gekeken en kansen voor economische samenwerking worden geïnventariseerd.

Programma

De burgemeesters volgen tijdens de ruil een soortgelijk programma. Dinsdag schuiven zij allereerst aan bij de wekelijkse collegevergadering. Verder staat het programma met name in het teken van economische samenwerking. Zo zal burgemeester Smit in Zoutkamp in gesprek gaan met een economische denktank van De Marne en op excursie gaan in het Lauwersmeergebied. In Oldambt zal burgemeester Wiersma met ondernemers van de binnenstad van Winschoten spreken en heeft hij een excursie in Bad Nieuweschans, waar de economische samenwerking met Duitsland centraal staat.

Informele ruil

Vanwege de praktische inslag is ervoor gekozen de burgemeestersruil geen formeel karakter te geven. De burgemeesters worden daarom niet officieel als waarnemer benoemd, maar lopen twee dagen mee in elkaars gemeente. Na afloop van de ruil geven de burgemeesters het stokje over aan twee andere burgemeesters in de provincie Groningen. Commissaris van de Koning René Paas is enthousiast over het initiatief en steunt de ruil tussen de burgemeesters van harte.

Achtergrond VGG

VGG Verbindt Groningen. De Vereniging van Groninger Gemeenten bestaat sinds 1921 en zorgt voor de 23 leden (gemeenten) voor gezamenlijke belangenbehartiging, het onderling delen van kennis en het gezamenlijk uitvoeren van projecten. Zichtbaar in het beleid van de ander aanwezig zijn, is de ambitie. Verbinden is de werkwijze.

Programma burgemeestersruil De Marne

Dinsdag 27 juni

08:30 – 09:00 Ontvangst op het gemeentehuis
– Ontvangst door loco-burgemeester Kor Berghuis en gemeentesecretaris Jojo Bottema

09:00 – 11:00 Collegevergadering

11:00 – 11:30 – Introductie in gemeente De Marne

11:30 – 13:00 Lunch met college op Verhildersum (Leens)

13:00 – 17:00 Tour door de gemeente De Marne en bezoek aan en overleg met:
Insectenwereld DoeZoo (Leens), Kunstcentrum De Ploeg, Schilderschool van Ankie Onnes, Dorpsbelangen (Wehe – den Hoorn)

17:00 – 19:00 Overleg Klooster&Buren met afsluitend een maaltijd in ´t Olde Heem (Kloosterburen)

Woensdag 28 juni

12:00 – 13:00 Lunch met leden van de economische Denktank bij De Boeter (Zoutkamp)

13:00 – 14:00 Overleg over Gaswinning en duurzaamheid met Jacob Klaas Star

14:00 – 16:00 Excursie naar Lauwersoog/Lauwersmeer met Kiki de Graaf

18:00 – 20:00 Diner en gezamenlijke afsluiting in Azuro (Blauwe Stad)

Programma burgemeestersruil Oldambt

Dinsdag 27 juni

08:30 – 09:00 Ontvangst op het gemeentehuis
– Ontvangst door bestuurssecretariaat, secretaris en een powerbroezer

09:00 – 12:00 Collegevergadering

12:00 – 13:00 Lunch met college en MT

13:00 – 15:30 Vrij
– Koos Wiersma heeft een herindelingsmoment op het provinciehuis van 14:00 – 14:30

15:30 – 16:30 Afspraak inzake communicatie en Twitter

’s Avond zit Koos Wiersma de raadsvergadering van De Marne voor.

Woensdag 28 juni

08:30 – 11:30 Excursie Bad Nieuweschans, 09:00 uur starten bij Fontana
– Ontvangst op het gemeentehuis om 08:30 uur
– Aandacht voor samenwerking met Duitsland
– Ontvangst door Jos Keizer in Fontana (directeur Fontana) om 09:00 uur, toelichting door Jos Keizer, Gerald Sap (burgemeester van Bunde), INTERREG en Harm-Arend Meijer (dorpsbelangen Bad Nieuweschans)
Actie Jeanine en Hans: programma in elkaar zetten

12:00 – 15:00 Lunch met ondernemers binnenstad inclusief wandeling, start bij de Heerlijckheid, einde bij cultuurhuis De Klinker

16:00 – 20:00 Diner en gezamenlijke afsluiting
– 16:00 uur: boottochtje in de burgemeesterssloep, met onder andere wethouder Ricky van den Aker en gebiedsregisseur Jurjen Adam.
– 17:00 uur: toelichting Blauwestad in het Havenkantoor
– 18:00 uur: Diner en gezamenlijke afsluiting in Azuro (Blauwe Stad)