Lauwersland Online - CDA Achtkarspelen stapt uit onderhandelingen met FNP en GBA

CDA Achtkarspelen stapt uit onderhandelingen met FNP en GBA

Het CDA is gestopt te onder­han­delen met FNP en GBA om geza­men­lijk een nieuwe coalitie in Acht­kars­pelen te vormen.

Op verzoek van de FNP was het CDA een verken­nend gesprek aange­gaan. Na overleg met de fractie en het bestuur bleef het vertrouwen een punt van twijfel. Vorige week nodigde de grootste partij, de FNP, het CDA uit om te spreken over een nieuwe coalitie met het GBA in Acht­kars­pelen maar het CDA zet de onder­han­de­lingen nu dus stop.

Gebrek aan vertrouwen

De keuze van het CDA om niet verder in zee te gaan met de FNP en het GBA heeft te maken met het gebrek aan vertrouwen. CDA-frac­tie­voor­zitter Lydeke Zand­bergen: "2 jaar geleden hebben wij na de verkie­zingen goede gesprekken gehad met de FNP en we meenden dat we er toen samen met de Chris­ten­Unie bijna uit waren. Deson­danks besloot de FNP toen op het laatste moment in zee te gaan met de PvdA en GBA. Dat heeft ons vertrouwen in deze partij geschonden en wij zien dan ook geen basis om nu met vertrouwen en een goede colle­giale samen­wer­king in één coalitie te stappen. Ook de handels­wijze waarbij om coali­tie­partner PvdA is heen­ge­gaan met de motie omtrent het sociaal domein geeft aan hoe er zeer recent met een coali­tie­ge­noot om is gegaan. Als CDA is het niet ons doel om ten koste van alles een plek in het college te bemach­tigen."

Motie van wantrouwen

De nood­zaak om te onder­han­delen over een nieuwe coalitie ligt in het feit dat de vorige coalitie FNP, PvdA en GBA is geknapt. Ander­halve week geleden zei de PvdA de samen­wer­king op vanwege een vertrou­wens­breuk in de coalitie. De bekende druppel was een motie in de raad om de over­schotten in het sociale domein (zorg, jeugd­hulp en arbeids­deel­name) in te zetten voor "de Mienskip". Ook het CDA steunde deze motie. De fractie is van mening, dat zodra er ook maar een euro te kort is voor de behoef­tigen en zwakken in onze gemeente deze tekorten worden aange­vuld uit de reserves. Dit is in de motie vast­ge­legd. Alle partijen werden bena­derd om deze motie te steunen en mee in te dienen maar coali­tie­ge­noot PvdA werd gepas­seerd en niet meege­nomen. Vervol­gens diende de PvdA vorige week een motie van wantrouwen in tegen de drie zittende wethou­ders die werd aange­nomen.

© CDA Acht­kars­pelen