Lauwersland Online - CdK René Paas brengt een werkbezoek aan de gemeente De Marne

CdK René Paas brengt een werkbezoek aan de gemeente De Marne

Op vrijdag 3 februari 2017 bezoekt de commis­saris van de koning René Paas de gemeente De Marne.

Na ontvangst worden op het gemeen­te­huis de actuele zaken van dit moment besproken. Zo is er in het bijzonder aandacht voor de herin­de­ling, onder­wijs in relatie tot ener­gie­sub­sidie, zorg in relatie tot krimp en samen­wer­king gemeente-provincie ten aanzien van Wadden­land.

De commis­saris bezoekt samen met het college Lauwersoog waar hij wordt geïn­for­meerd over diverse ontwik­ke­lingen. Ook bezoekt hij twee bedrijven, name­lijk NG Ship­lift B.V. & NG Shipy­ards en Garna­len­pel­cen­trum Kant B.V.

Het werk­be­zoek wordt afge­sloten bij restau­rant Wadden­genot aan Zee op Lauwersoog. Hierbij zijn de leden van de gemeen­te­raad aanwezig.

© Gemeente De Marne