Lauwersland Online - Cliëntenraad SoZaWe BMWE gedwongen tot beëindiging van haar activiteiten

Cliëntenraad SoZaWe BMWE gedwongen tot beëindiging van haar activiteiten

Vanaf 1 juli 2017 is de Cliëntenraad SoZaWe BMWE niet meer, daarmee komt tevens een einde aan een volledig onafhankelijk orgaan dat sinds de jaren ’90 opkomt voor de belangen van minima op het Hogeland.

“Niet slagvaardig en te duur” zijn samengevat voor de 4 verantwoordelijke wethouders noodzaak om de enthousiaste club van vrijwilligers -waarvan sommigen zich 7 dagen per week belangeloos inzetten voor de minima- de deur te wijzen.

Er komt een nieuwe soort “Cliëntenraad” waarin door de gemeenten geselecteerde personen zitting zullen gaan nemen. Ook presentiegeld – iets wat de huidige leden van de Cliëntenraad niet ontvangen – zal niet ontbreken. Het moge duidelijk zijn dat de samenwerkende BMWE-gemeenten voortaan liever het eigen vlees wensen te keuren.

De Cliëntenraad wenst alle minima op het Hogeland een goede toekomst!

De website www.clientenraadsozawe.nl blijft nog tot en met 15 augustus 2017 te bezoeken.