Lauwersland Online - Collages maken in Museum Wierdenland

Collages maken in Museum Wierdenland

Op zondag 5 maart kunnen kinderen in Museum Wier­den­land collages maken van natuur­lijke mate­ri­alen.

Iedere eerste zondag van de maand, op enkele uitzon­de­ringen na, is er in Museum Wier­den­land een leuke acti­vi­teit voor kinderen. Soms in het kader van een lopende tentoon­stel­ling, soms in het teken van het seizoen. Ook wordt er regel­matig gewerkt met oude tech­nieken die de wier­den­be­wo­ners al gebruikten. Op 5 maart worden de collages gemaakt naar aanlei­ding van de expo­sitie Boer XXI.

De work­shop is voor kinderen vanaf 5 jaar, jongere kinderen alleen onder bege­lei­ding van een volwas­sene.

Ook op 2 april staat er een kinder­ac­ti­vi­teit op de agenda, er kan dan gevilt worden: één van de oudste tech­nieken voor het maken van een lapje stof.


Museum Wier­den­land
Van Swin­de­renweg 10
9891 AD Ezinge
tele­foon: 0594 — 621 524

Datum: zondag 5 maart 2017
Tijd: 14:00 — 16:00 uur

Kosten: € 5,00 inclu­sief mate­ri­alen, bezit­ters van een Muse­um­kaart betalen € 2,50
Aanmelden: per e-mail via boekingen@wierdenland.nl

Bezoek voor meer infor­matie de website www.wierdenland.nl !


Openingstijden en entree

Museum Wier­den­land is geopend van dinsdag tot en met zondag. Van november tot en met maart van 13:00 tot 17:00 uur en van april tot en met oktober van 11:00 tot 17:00 uur. Het museum is ook geopend op Tweede Paasdag, Tweede Pink­sterdag en Tweede Kerstdag. Op Eerste Kerstdag en tijdens Oud en Nieuw is het museum gesloten. Groepen kunnen buiten de openings­tijden geboekt worden!

De entree bedraagt € 5,- voor volwas­senen en € 2,50 voor kinderen. Bezit­ters van een Muse­um­kaart hebben gratis toegang!