Lauwersland Online - Compensatie Eigen Risico voor minima in Het Hogeland verlengd tot 31 december 2019

woensdag 3 april 2019

Compen­satie Eigen Risico voor minima in Het Hoge­land verlengd tot 31 december 2019

De raad van de gemeente Het Hoge­land heeft op voor­stel van het college besloten dat er voor 2019 weer een "Compen­satie Eigen Risico" komt voor inwo­ners met een laag inkomen en hoge zorg­kosten. De rege­ling voor 2019 is gelijk aan de rege­ling die voor zorg­jaar 2018 gold. Die laatste rege­ling liep op 31 december 2018 af.