Lauwersland Online - Cruciale vergadering D66 in Noord-Groningen

Cruciale vergadering D66 in Noord-Groningen

De D66-afdelingen in Noord-Groningen houden op dinsdag 31 oktober een algemene ledenvergadering in Bar meneer Jansen aan de Wijkstraat 47b in Appingedam. Het gaat om een belangrijke bijeenkomst, waar spijkers met koppen moeten worden geslagen door de afdelingen die in februari van dit jaar officieel samen zijn gegaan.

Tijdens de bijeenkomst zal een nieuwe naam voor de nieuwe afdeling worden gekozen. Inmiddels zijn er drie suggesties binnen: D66 Noord-Groningen, D66 boven Groningen en D66 Groningen langs het Wad. Ook moeten er officiële besluiten worden genomen over deelname aan de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018 in Delfzijl, Loppersum en Appingedam, waarbij de lijsttrekkersverkiezingen voor die drie gemeenten aan de orde komen.

Vervolgens staat op de agenda het officiële besluit om deel te nemen aan de gemeenteraadsverkiezingen op 21 november 2018 voor de gemeente Het Hogeland. De D66 lijsttrekkersverkiezing voor die gemeente vindt plaats in de loop van dat jaar.

Tijdens de bijeenkomst is er tevens de verkiezing voor een nieuw afdelingsbestuur, dat het huidige overgangsbestuur dat een half jaar heeft gefungeerd, opvolgt. Voorgesteld wordt om de huidige leden in het definitieve bestuur te benoemen: Liesbeth van Diedenhoven en Richard Meijer (duofunctie penningmeester), Bram v.d. Bom (secretaris) en Willem Schaap (voorzitter). Van de huidige leden keren Ron Mulder en Bert Jan Langbeek niet terug. Rolf Prummel, fractievoorzitter in Winsum, zal als adviseur aan het bestuur verbonden blijven.

Tijdens de avond worden verder nog de hoofdlijnen van het verkiezingsprogramma vastgesteld. Na de verkiezing van de lijsttrekkers wordt per 31 oktober meteen de kandidaatstelling voor de kieslijsten in Delfzijl, Appingedam en Loppersum geopend. Alle leden kunnen zich in hun eigen gemeente kandidaat stellen. Voor Het Hogeland volgt deze procedure in de loop van 2018. Aanmelding voor plaatsing kan tot en met 15 november.

Op 29 november zal er een extra Algemene ledenvergadering worden gehouden waarin de lijsten worden vastgesteld. Voor het Hogeland volgt deze procedure in de loop van 2018.

De bijeenkomst begint om 20:00 uur.

© Janny de Weijs – Krol