Lauwersland Online - Cultuurhistorische wandeling rond Winsum

Cultuur­his­to­ri­sche wande­ling rond Winsum

Op zaterdag 15 juli orga­ni­seert Het Groninger Land­schap een cultuur­his­to­ri­sche wande­ling rond Winsum.

De circa 10 kilo­meter lange wande­ling gaat, samen met gidsen van Het Groninger Land­schap, door het oude wier­den­dorp Winsum langs de prach­tige kerken op beide wierden daar. Vervol­gens voert de wande­ling via Ranum naar Maar­huizen dat op zijn kleine intacte wierde ligt.

De reis terug naar Winsum gaat langs het fraaie Mensin­ge­weer­ster­loop­diep, door de weilanden van Olden­zijl en via de wierde van Bellin­ge­weer.


Parkeer­ter­rein bij het NS-station
Stati­onsweg 18
9951 BA Winsum

Datum: zaterdag 15 juli 2017
Tijd: 13:00 — 16:30 uur

Kosten: deel­name is gratis!
Aanmelden: via www.groningerlandschap.nl — acti­vi­teiten


Over Het Groninger Land­schap

Het Groninger Land­schap beschermt, behoudt en beheert een belang­rijk deel van de Groningse natuur, Gronings histo­risch erfgoed en maakt zich sterk om de iden­ti­teit van ons prach­tige land­schap te bewaren.

Groningen heeft vele rijk­dommen. Sommige schatten staan er al eeuwen, zoals de glori­euze Enne­ma­borgh en de voor­name Coen­ders­borch. Andere rijk­dommen ontstaan door natuur­ont­wik­ke­ling zoals in Polder Bree­baart en de Krops­wol­der­bui­ten­polder. Al die rijk­dommen zijn het waard om te behouden en te beschermen.

Bezoek voor meer infor­matie de website www.groningerlandschap.nl !

© Het Groninger Land­schap