D66-afdelingen bundelen krachten

ONDERDENDAM – De D66-afde­lingen Delfzijl/Eemsmond/Appingedam/Loppersum en Winsum/Bedum/De Marne gaan hun krachten bundelen. Dat is althans de wens van de besturen van beide afde­lingen.

Over deze materie is al flink wat bestuur­lijk overleg geweest waarbij werd gecon­sta­teerd dat een opscha­ling meer dan wense­lijk is. Het voor­deel van een grotere D66-afde­ling wordt vooral gezien als een bunde­ling van krachten en een verster­king en uitbrei­ding van het bestuur. De raads- en steun­frac­ties per gemeente blijven overi­gens gewoon per gemeente func­ti­o­neren. Ook na de gemeen­te­lijke herin­de­ling zal dat het geval zijn.

Er wordt nu voort­va­rend te werk gegaan. Beide afde­lingen houden op de avond van dinsdag 21 februari om 20:00 uur elk een eigen afde­lings­ver­ga­de­ring in dorps­huis Zijl­ves­ter­hoek aan de Achterweg 1 in Onder­dendam. Hier komt onder andere het fusie­voor­stel aan de orde. Het is de bedoe­ling dat beide afde­lingen daarna samen verder verga­deren en afspraken maken voor de geza­men­lijke toekomst. Een interim-bestuur zal dan zo'n half jaar de kar gaan trekken.

Er staat overi­gens direct al flink wat werk te wachten, zoals het campag­ne­voeren voor de Tweede Kamer­ver­kie­zingen op 15 maart.