Lauwersland Online - Datalek Werkplein Ability - jaaropgaven van 1712 cliënten naar verkeerde ontvanger verzonden

Datalek Werkplein Ability

Werkplein Ability in Winsum stuurde twee weken geleden per e-mail een duplicaat van de jaaropgave 2015 naar één van haar cliënten, echter het document bevatte alle jaaropgaven 2015 van 1712 cliënten van Sociale Zaken en Werk Hoogeland.

Vandaag, donderdag 17 november 2016, ontvangen alle cliënten van Sociale Zaken en Werk Hoogeland de onderstaande brief op de deurmat.


Winsum, 15 november 2016

Geachte heer/mevrouw,

Werkplein Ability, de uitvoeringsorganisatie waar Sociale Zaken en Werk Hoogeland ook deel van uitmaakt, streeft naar een goede dienstverlening voor alle inwoners in de gemeenten Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond.

U ontvangt deze brief omdat persoonlijke gegevens van u per ongeluk zijn terechtgekomen bij een verkeerde ontvanger. De ontvanger heeft dit per omgaande gemeld en bevestigd dat deze informatie onmiddellijk is verwijderd uit het computerbestand.

Wij betreuren dit voorval en bieden u hiervoor onze welgemeende excuses aan.

Wat is er gebeurd?

Op dinsdag 1 november heeft een cliënt van Sociale Zaken en Werk gevraagd om toezending van een jaaropgave. Per e-mail is de jaaropgave verstuurd. Na verzending liet de cliënt weten dat niet alleen de eigen gegevens in dit bestand stonden, maar ook van andere cliënten.

Om welke gegevens gaat het?

Het gaat om de jaaropgave 2015 die u in februari 2016 van ons heeft ontvangen.

Welke maatregelen hebben wij genomen?

De ontvanger heeft het bestand onmiddellijk van de computer verwijderd en heeft bevestigd dat dit is gebeurd. Intern hebben we maatregelen getroffen. Het bestand met alle jaaropgaves kan niet meer door individuele medewerkers worden gebruikt. Medewerkers hebben instructies ontvangen hoe om te gaan met verzoeken voor individuele jaaropgaves.

Het incident hebben wij gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens (voor meer informatie zie https://autoriteitpersoonsgegevens.nl).

We hebben geen redenen om aan te nemen dat er ongunstige gevolgen zijn. Omdat het echter uw gegevens betreft, informeren wij u wel middels deze brief.

Meer informatie

Heeft u vragen naar aanleiding van deze brief, neem dan contact op met uw eigen contactpersoon via telefoonnummer 0595 – 750 300, bereikbaar op werkdagen tussen 09:00 en 12:30 uur.

Met vriendelijke groet,

Namens college en wethouders van de BMWE-gemeenten en bestuur uitvoeringsorganisatie

Werkplein Ability
Ernst Ottens,
Hoofd Sociale Zaken en Werk Hoogeland

Werkplein Ability is een nieuwe organisatie die verantwoordelijk is voor de uitvoering van de participatiewet in de gemeenten Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond. Het is een samenvoeging van Werkplein Noord-Groningen, Sociale Zaken en Werk Hoogeland en werkleerbedrijf Ability.


Werkplein Ability
Ubbo J. Mansholtplein 2
9951 BX Winsum

Bezoek voor meer informatie de website www.werkpleinability.nl !