Lauwersland Online - De macht fan de blommenpracht

vrijdag 9 augustus 2019

De macht fan de blom­men­pracht

Vogelak­kers in Noard-east Fryslân verwon­deren bezoe­kers

In de loods van Mts. Osinga in Marrum werd maan­dag­avond aandachtig geluis­terd naar de verhalen van de boer, de vogel­tel­lers, de imker en een bestuurslid van Agra­risch Collec­tief Waad­râne over de vogelak­kers.

Het Agra­risch Collec­tief Waad­râne orga­ni­seert in de maand augustus in samen­wer­king met een viertal boeren uit de regio avon­dex­cur­sies naar hun vogelak­kers onder de naam "De macht fan de blom­men­pracht". De excursie in Marrum was de aftrap voor de verdere excur­sies.