Lauwersland Online - De Marne zet vrijwilligers in het zonnetje

De Marne zet vrijwilligers in het zonnetje

Jaarlijks zetten vele inwoners van de gemeente De Marne, jong en oud, zich vrijwillig in voor buurt- en bewonersinitiatieven, verenigingen en stichtingen, kerken, sportclubs, jeugd- en jongerenwerk, het goede doel, zorginstellingen, scholen, musea en natuurorganisaties. Dankzij de inzet van enthousiaste vrijwilligers kunnen organisaties bestaan, activiteiten plaatsvinden en blijven dorpen leefbaar.

De gemeente De Marne waardeert de inzet van vrijwilligers zeer en organiseert daarom samen met Steunpunt Vrijwilligerswerk De Marne op vrijdag 24 november van 14:30 tot 17:00 uur in het gemeentehuis van De Marne aan de R. Ritzemastraat 2 in Leens een gezellige middag met onder andere een High Tea.

Programma

Tijdens de High Tea kunnen vrijwilligers genieten van thee of koffie en diverse hapjes. Verder zijn er uiteenlopende leuke activiteiten zoals een sessie yoga op de stoel, kaarten maken en een lezing door Tonko Ufkes over de Kerstvloed 1717.

Deelname aan een activiteit of de lezing is geheel vrijblijvend! De High Tea is gratis en alle vrijwilligers die woonachtig zijn in de gemeente De Marne zijn van harte welkom.

Aanmelden

Vrijwilligers kunnen zich tot 19 november aanstaande aanmelden via balie@werkpleinability.nl. Bij aanmelding graag uw naam, woonplaats en de vrijwilligersorganisatie waarvoor u zich inzet vermelden.

De High Tea biedt ruimte aan maximaal 100 vrijwilligers en daarom geschiedt deelname op basis van volgorde van aanmelding. Na 19 november krijgt u een bevestiging van deelname.