De nieuwe gemeenteraad voor Het Hogeland is een feit

maandag 26 november 2018

De nieuwe gemeen­te­raad voor Het Hoge­land is een feit

Na de vast­stel­ling van de verkie­zings­uit­slag is de nieuwe gemeen­te­raad voor Het Hoge­land een feit. In Het Hoge­land College in Warffum kwamen de 7 lijst­trek­kers van de raads­par­tijen bijeen in een open­bare bijeen­komst.

Na een korte terug­blik op de campagne en de verkie­zings­uit­slag werd er gesproken over het opkomst­per­cen­tage. Dat 48% van de stem­ge­rech­tigden niet is gaan stemmen, is een signaal vinden alle partijen. De partijen geven aan dat er werk aan de winkel is. Het opkomst­per­cen­tage van 52,21% is welis­waar niet hoog, maar nog altijd hoger dan de gemid­delde opkomst bij herin­de­lings­ver­kie­zingen.