Lauwersland Online - De Noodklok luidt voor Domies Toen in Pieterburen

donderdag 1 augustus 2019

De Nood­klok luidt voor Domies Toen in Pieter­buren

Domies Toen in Pieter­buren verkeert in zwaar weer. De inkom­sten van de tuin zijn op langere termijn niet voldoende om de kwali­teit van deze bijzon­dere bota­ni­sche tuin te waar­borgen. Vele partijen - waar­onder de gemeente het Hoge­land - doen op dit moment hun uiterste best om het voort­be­staan van de tuin te garan­deren. De vrienden van Domies Toen orga­ni­seren op vrijdag 9 augustus een Nood­klokdag om brede aandacht te vragen voor deze situ­atie. Een dag vol evene­menten, eten, muziek, en klok­gelui voor iedereen die Domies Toen een warm hart toedraagt.