Lauwersland Online - De restauratie van boerderij De Paddepoel is voltooid

De restauratie van boerderij De Paddepoel is voltooid

De fraaie kop-hals-romp boerderij De Paddepoel kwam eind 2009 in het bezit van Het Groninger Landschap bij de aankoop van extra weidegronden om een aaneengesloten weidevogelreservaat in het Reitdiepgebied te kunnen inrichten. De boerderij ligt uniek: midden in de natuur, nabij het Reitdiep en toch vlak bij de stad.

Rondom de boerderij zijn de grachten uitgediept en wordt er nog een boomgaard aangeplant. In het tuinplan van dit boerenerf is een strook met zonnepanelen opgenomen. Bouwkundig is er veel gerestaureerd aan deze rijksmonumentale boerderij. De gebinten, voorzien van veel 17e eeuwse onderdelen zijn grondig hersteld en de kap van de schuur is weer van riet voorzien.

Voor de terreininrichting is gestart heeft archeologisch onderzoek plaatsgevonden. Zo was bekend dat vroeger hier het zogenaamde Clootsborgje had gestaan. Het grondradaronderzoek heeft aangetoond dat er eerdere bebouwing is geweest.

De agrarische bestemming wordt omgezet naar een bestemming van wonen met de mogelijkheid voor het houden van kleinschalige bedrijvigheid. Per 1 maart 2017 is de boerderij verhuurd.


Over Het Groninger Landschap

Het Groninger Landschap beschermt, behoudt en beheert een belangrijk deel van de Groningse natuur, Gronings historisch erfgoed en maakt zich sterk om de identiteit van ons prachtige landschap te bewaren.

Groningen heeft vele rijkdommen. Sommige schatten staan er al eeuwen, zoals de glorieuze Ennemaborgh en de voorname Coendersborch. Andere rijkdommen ontstaan door natuurontwikkeling zoals in Polder Breebaart en de Kropswolderbuitenpolder. Al die rijkdommen zijn het waard om te behouden en te beschermen.

Bezoek voor meer informatie de website www.groningerlandschap.nl !

© Het Groninger Landschap