De workshops van project Erven & Tuinen Westerkwartier gaan van start

donderdag 1 november 2018

De work­shops van project Erven & Tuinen Wester­kwar­tier gaan van start

U kunt zich aanmelden!

Na de goed­be­zochte start­bij­een­kom­sten, gaan in november de work­shops Inrichten en Onder­houd Erf & Tuin van start. Woont u in het buiten­ge­bied van het Wester­kwar­tier en wilt u aan de slag met uw erf of tuin? dan kunt u zich aanmelden voor een work­shop bij u in de buurt. Na het volgen van de work­shop kunt u gebruik­maken van subsidie voor streek­eigen beplan­ting, bijen- en vlin­der­planten en snoei­werk­zaam­heden.