Lauwersland Online - De zeehond heeft u nodig!

De zeehond heeft u nodig!

Zeehon­den­op­vang Eems­delta verwacht eind mei weer gewonde of zieke zeehonden te kunnen helpen. De stich­ting bestaat geheel dankzij giften en gaven en is daar­door hard op zoek naar vrij­wil­li­gers.

Het centrum verwacht ruimte te kunnen bieden aan 10 tot 15 zeehonden. De zeehonden hebben gemid­deld 3 maanden inten­sieve zorg nodig waarna de dieren weer terug naar zee kunnen.

De stich­ting zoekt:

• Dieren­ver­zor­gers
• Klus­jes­mannen of -vrouwen
• Chauf­feurs voor de zeehon­den­am­bu­lance
• Mede­wer­kers voor de voor­lich­ting

Helpt u ook graag een dier in nood? Meld u dan aan door een e-mail te sturen naar info@zeehondenopvangeemsdelta.nl of bezoek voor meer infor­matie de website www.zeehondenopvangeemsdelta.nl !