Lauwersland Online - Deelnemers gezocht voor panelonderzoek: geef de politie feedback

Deelnemers gezocht voor panelonderzoek: geef de politie feedback

Uw steentje bijdragen aan de manier waarop de politie met u commu­ni­ceert? Dat kan door u aan te melden voor het panel­on­der­zoek dat plaats­vindt in de week van maandag 24 april.

De politie wil graag weten voor effect hun bericht­ge­ving op u heeft, wat u van de bericht­ge­ving merkt en vindt. Hierbij kunt u denken aan berichten via Facebook en Twitter, maar ook via politie.nl.

Deelnemers gezocht voor panelonderzoek

Voor dit panel­on­der­zoek zoekt de politie deel­ne­mers die hier­over met de politie in discussie willen gaan. Uw mening en feed­back is van groot belang zodat de politie haar commu­ni­catie in bericht­ge­ving kan blijven verbe­teren!

Afhan­ke­lijk van de voor­keur en het aantal deel­ne­mers vindt het panel in de middag of avond plaats in de week van maandag 24 april. Het onder­zoek neemt onge­veer twee uur in beslag. De locatie, data en tijd­stippen worden nader bepaald.

Aanmelden en meer informatie

Kunt u paar uurtjes van uw tijd missen, geeft u de politie graag feed­back om zo te helpen de commu­ni­catie nog beter te maken? Stuur dan voor een mail voor maandag 10 april een e-mail naar suzan.koopman@politie.nl met hierin uw naam, leef­tijd en woon­plaats. De politie neemt dan zo snel moge­lijk contact met u op over de beschik­bare data, tijd­stippen en locatie.

© Politie.nl