Lauwersland Online - Denk mee over de toekomst van Groningen Airport Eelde

Denk mee over de toekomst van Groningen Airport Eelde

Hoe ziet de toekomst van Groningen Airport Eelde eruit? Wordt het een klein vlieg­veld zonder commer­ciële vluchten, een plek waar af en toe vakan­tie­vluchten vertrekken of een echte toegangs­poort voor het Noorden?

Het zijn drie toekomstscenario's die de komende weken worden voor­ge­legd aan inwo­ners, de poli­tiek en het bedrijfs­leven. Reageren kan via www.toekomstgroningenairporteelde.nl.

Vijf aandeelhouders

De provincie Groningen is een van de vijf aandeel­hou­ders van Groningen Airport Eelde. De andere vier partijen die verant­woor­de­lijk zijn voor de lucht­haven zijn de provincie Drenthe en de gemeenten Groningen, Assen en Tynaarlo. De aandeel­hou­ders hebben begin 2016 onder­zoek laten doen naar toekomst van de lucht­haven. De onder­zoeks­rap­porten zijn ook terug te vinden op de website.

Proces

Belang­heb­benden kunnen tot en met 6 november hun mening geven over de toekomst van de lucht­haven. Daarna worden de reac­ties verza­meld en voor­ge­legd aan Provin­ciale Staten van Groningen en Drenthe en de gemeen­te­raden van Groningen, Assen en Tynaarlo. Naar verwach­ting doen de vijf volks­ver­te­gen­woor­di­gingen eind 2016 uitspraak over de toekomst van Groningen Airport Eelde.

Informatieavond

Op maan­dag­avond 24 oktober vindt er een bijeen­komst plaats in Mart­i­ni­P­laza Groningen waar geïn­te­res­seerden meer infor­matie kunnen krijgen. Zo zijn er verschil­lende deskun­digen aanwezig die meer kunnen vertellen over de onder­zoeks­re­sul­taten.

Aanmelden is verplicht en kan via toekomstgroningenairporteelde@drenthe.nl.

Foto: © Groningen Airport Eelde
© Provincie Groningen