Lauwersland Online - Dodenherdenking in Leens

Dodenherdenking in Leens

In Leens vindt op donder­dag­avond 4 mei een doden­her­den­king plaats.

De herden­king begint om 19:00 uur met een bijeen­komst in de Petrus­kerk. Tijdens deze bijeen­komst zal wethouder Kor Berg­huis namens het college van burge­meester en wethou­ders van de gemeente De Marne spreken.

Na de herden­king is er een stille tocht vanaf de Petrus­kerk naar de begraaf­plaats in Leens.
Vlak voor 20:00 uur zal The Last Post klinken waarna twee minuten stilte in acht zal worden genomen. Na de twee minuten stilte en het zingen van het Wilhelmus zal bij het monu­ment een krans worden gelegd waarna een ieder bloemen bij het monu­ment neer kan leggen. Daarna zal er een korte plech­tig­heid worden gehouden bij de Joodse begraaf­plaats.

Op 4 mei worden alle land­ge­noten, burgers en mili­tairen, die sinds het uitbreken van de Tweede Wereld­oorlog zijn omge­komen door oorlogs­ge­weld of bij vredes­mis­sies, waar ook ter wereld herdacht.