Lauwersland Online - Doe mee met Vier De Alde Feanen

maandag 18 maart 2019

Doe mee met Vier De Alde Feanen

Voor Vier De Alde Feanen, een natuur­fes­tival dat plaats­vindt in het weekend van 25 en 26 mei, wordt nog gezocht naar partijen die de bezoe­kers acti­vi­teiten willen aanbieden. Bewo­ners, kunste­naars, natuur­gidsen en onder­ne­mers uit de dorpen Earne­wâld, Goëng­ahuizen, Grou, De Veen­hoop, Warten, Wergea, Akkrum en Oudega: iedereen kan aanhaken. Ieder initi­a­tief waarbij cultuur- en/of natuur­be­le­ving centraal staat, is van harte welkom.