Alweer verschei­dene jaren orga­ni­seert de Vere­ni­ging tot Kerke­lijk Recre­a­tie­werk in het Lauwersmeer­ge­bied - kort gezegd "de Witte Tent" - een pelgrims­tocht door het Nati­o­naal Park Lauwersmeer. Dit jaar staat de tocht in het teken van het Onze Vader.