Lauwersland Online - Drie dagen KFPS Hengstenkeuring live bij Omrop Fryslân

vrijdag 8 januari 2021

Drie dagen KFPS Heng­sten­keu­ring live bij Omrop Fryslân

Op 14, 15 en 16 januari vindt de KFPS Heng­sten­keu­ring plaats in Drachten. Door de huidige maat­re­gelen kan er geen publiek aanwezig zijn bij dit evene­ment van de Konink­lijke Vere­ni­ging "Het Friesch Paarden-Stam­boek". Lief­heb­bers van over de hele wereld kunnen de prach­tige paarden toch recht­streeks volgen bij Omrop Fryslân. Online via livestreams in meer­dere talen en de fina­ledag is ook op tele­visie te zien.

De spec­ta­cu­laire Matthys 504 was de alge­meen kampioen van 2020, zou het hem dit jaar nog een keer lukken? Of pakt de reserve kampioen Nane 492 de titel? Zij en nog vele andere heng­sten van het stam­boek mogen zaterdag 16 januari weer hun beste beentje voor zetten tijdens de KFPS Hengstenkeuring.

Drie dagen genieten van de zwarte parels

Alle drie de dagen is de Heng­sten­keu­ring te volgen op Omropfryslan.nl en de Omrop-app via livestreams in meer­dere talen. De uitzen­ding van zaterdag is ook te volgen op tele­visie met commen­taar van Omrop Fryslân presen­tator Gerrit de Boer en deskun­dige Henk Dijkstra. Op donderdag 14 en vrijdag 15 januari staat de tweede bezich­ti­ging van de jonge heng­sten centraal. Na de eerste bezich­ti­ging halver­wege december zijn er 112 heng­sten opge­nomen in de selectie voor stap twee op weg naar een moge­lijke carrière als stam­boek­hengst. Zaterdag 16 januari barst de strijd los tussen de stam­boek­heng­sten. Wie wordt tijdens de bijzon­dere editie van dit jaar de kampioen? In het programma van zaterdag is ook een aantal verras­sende items te zien.

Heng­sten­keu­ring 2021 bij Omrop Fryslân

• 14 & 15 januari vanaf 09:30 uur via de online livestreams
• 16 januari vanaf 09:00 uur op tele­visie en via de online livestreams
• 16 januari om 21:00 uur en 17 januari om 09:00 en 11:00 uur een compi­latie op tv, 's avonds ook nog een kortere compi­latie vanaf 17:30 uur
• Het tv-programma Hea! kijkt vooruit op de Heng­sten­keu­ring met repor­tages over "paar­den­meisje" Anna Maaike Fokkema en hengst Beart 411. Ook in andere programma's en online zijn mooie verhalen te horen en te zien rondom de Heng­sten­keu­ring, bijvoor­beeld over voorbrengers.

Kijk voor meer infor­matie en alles over het Friese paard op Omropfryslan.nl/hynstekeuring. Meer infor­matie over het programma van de Heng­sten­keu­ring is te vinden op www.kfps.nl.

Media & tekst: © Omrop Fryslân