Lauwersland Online - Dringende oproep gemeenteraad Winsum inzake onbewaakte spoorwegovergangen

Dringende oproep gemeenteraad Winsum inzake onbewaakte spoorwegovergangen

De Raad van de gemeente Winsum heeft geschokt kennis genomen van het treinongeval op de onbewaakte overweg aan de Voslaan waarbij 18 gewonden vielen.

Wij zijn ons volledig bewust van het leed en de ellende die dit voor slachtoffers, omwonenden en andere betrokkenen met zich meebrengt. Het besef dat op dezelfde overweg bij twee eerdere ongelukken twee dodelijke slachtoffers vielen te betreuren, maakt deze gebeurtenis extra wrang. Wij zijn er dan ook van overtuigd dat op zeer korte termijn maatregelen moeten worden genomen om de veiligheid structureel te verbeteren. Hiertoe zijn plannen ontwikkeld (uitvoeringsplan “Verbetering overwegveiligheid Progemeente Winsum”), is recent een bestuursovereenkomst getekend tussen het ministerie, de provincie Groningen en de gemeente Winsum en zijn financiële middelen beschikbaar gesteld door genoemde partijen.

De Raad van de gemeente Winsum roept spoorwegbeheerder ProRail daarom dringend op om de verbetering van de spoorwegveiligheid nu extra voortvarend ter hand te nemen. Dit moet in goed overleg met alle betrokken partijen gebeuren. Daarbij kunnen eventuele alternatieven in overweging worden genomen teneinde het proces te bespoedigen. De onbewaakte overweg aan de Voslaan heeft hierbij prioriteit.

De Raad zal vanuit haar verantwoordelijkheid alles in het werk stellen om deze ontwikkeling te faciliteren door noodzakelijke (planologische) procedures voortvarend af te wikkelen.

De fractievoorzitters:
J. Hoekzema Gemeentebelangen Winsum
P.F. Ritzema CDA
J.W. Nanninga PvdA
D. Knoops CU
A.A.M.Bruininks GroenLinks
J.J. Willemsen-de Jong D66
H.T. Jonkman VVD
N.R. Werkman CDW 2.0