Lauwersland Online - Duurzaam picknicken bij zwembad De Marne in Leens

Duurzaam picknicken bij zwembad De Marne in Leens

Afge­lopen maandag heeft wethouder Kor Berg­huis van de gemeente De Marne in zwembad De Marne in Leens het start­sein gegeven voor aanpak van zwerf­afval door een pick­nick­kleedje na gebruik in de afvalbak te depo­neren.

Pick­nick­kleedjes, die na gebruik als vuil­niszak dienen, moeten voor een scho­nere omge­ving bij het zwembad in Leens zorgen. De gemeente De Marne biedt het zwembad deze actie aan in het kader van aanpak van zwerf­afval.

De kleedjes zijn van gere­cy­cled plastic van 1 bij 1 meter die gebrui­kers tussen zich in leggen om eten en drinken op te leggen. Als je weggaat, pakt een ieder een hoek zodat het een vuil­niszak wordt en gooi je het zo weg. Bezoe­kers van het zwembad kunnen de pick­nick­kleedjes gratis bij de ingang ontvangen.


Lauwersland Online - Duurzaam picknicken bij zwembad De Marne in Leens


Naast de pick­nick­kleedjes heeft de gemeente ook een Neder­land­Schoon-afvalbak en een vergoe­ding voor het zwembad beschik­baar gesteld om de actie uit te voeren.

Wethouder Kor Berg­huis juicht dit soort initi­a­tieven toe waarbij het gebruik van een pick­nick­kleedje en vervol­gens een schone zonne­weide naast het zwembad samen­gaan. "Op deze wijze kunnen we een steentje bijdragen aan het voor­komen van zwerf­afval."

© Gemeente De Marne