Lauwersland Online - Dwaal mee in de natuur met "De Maitiidsswalker"

donderdag 6 mei 2021

Dwaal mee in de natuur met "De Maitiidsswalker"

Wanneer was de laatste keer dat je echt goed naar de natuur hebt gekeken? Nu met het thuis­werken ga je vast vaker een blokje om, maar ben je je dan ook bewust van wat er om je heen gebeurt? In de nieuwe serie van Omrop Fryslân "De Maiti­ids­swalker" gaat Remco de Vries de natuur in op zoek naar de voor­jaars­mi­ra­kels van Fryslân. Welke planten, bloemen en dieren zijn er juist alleen in deze tijd te vinden? Hoe bijzonder is deze tijd voor de natuur en hoe gaan we dit door­geven aan de volgende gene­ratie? De Maiti­ids­swalker is vanaf maandag 10 mei te zien bij Omrop Fryslân.

Als je buiten loopt valt het misschien niet direct op, maar het gaat slecht met onze natuur. Met deze nieuwe serie wil Omrop Fryslân laten zien hoe bijzonder de flora en fauna in Fryslân is. "Wy wolle minsken bewust meitsje troch sjen te litten hoe moai dat is wat wy noch oan natuer hawwe en fansels troch dit ferhaal te fertellen mei humor, muzyk en in toan dy't it ek mooglik makket om suver boartlik de djipte yn te gean.", zegt program­ma­maker Remco de Vries.

"Yn dizze tiid moatte we net minsken fertelle wat wol en net kin.", vult eind­re­dac­teur Janjelle Ring­nalda aan. "We wolle just sjen litte hoe't it ek kin en hoe moai it is, sadat minsken it mear wurde­arje sille."

In de serie gaat Remco met een expert de natuur in, op zoek naar de bijzon­der­heden van ons land­schap. Zo komt hij ook op plekken waar norma­liter niemand mag komen. Daar­naast gaat hij in gesprek met de betrok­kenen van deze gebieden.

De Maiti­ids­swalker is vanaf 10 mei om 17:15 uur te zien bij Omrop Fryslân.

Media & tekst: © Omrop Fryslân