Lauwersland Online - Edzard is eindelijk weer thuis!

Edzard is eindelijk weer thuis!

Edzard Jacob Tjarda van Starkenborgh (1657-1716) is feestelijk verwelkomd op Verhildersum. De officiële overhandiging van het schilderij door de heer Van der Hende aan de voorzitter van het bestuur van Verhildersum heeft op vrijdag 26 mei plaatsgevonden.

Na een spannende periode, waarbij in heel korte tijd via crowdfunding en een toezegging van de Vereniging Rembrandt geld bijeen werd gebracht, kon het schilderij, voorstellende Edzard Jacob Tjarda van Starkenborgh, in Londen op de veiling bij Sotheby’s aangekocht worden.

“Wij zijn enorm blij dat zoveel mensen spontaan een toezegging deden, daar krijg ik een warm gevoel van.”, vertelt directeur Gerrit Alssema. “We zijn de mensen erg dankbaar voor hun snelle reactie en de royale toezeggingen. Daaruit blijkt een diepe verbondenheid van de regio met de Borg en zijn geschiedenis. Deze gulle gevers zijn uitgenodigd om samen met het bestuur en de staf van Verhildersum op 26 mei Edzard thuis te verwelkomen.”

Lauwersland Online - Edzard is eindelijk weer thuis!

Nu het schilderij in Nederland is gearriveerd en onderzocht door deskundigen, is het schilderij officieel overhandigd en krijgt het een voorlopige plaats in de Borg, zodat het de komende tijd door het publiek te bewonderen is.

“Wij hopen nu de stap naar restauratie te kunnen zetten, zodat het schilderij daarna een definitieve plek in de Borg krijgt.”, geeft Alssema aan. Zo komt Edzard thuis, terug op het stamslot en wordt weer een stukje geschiedenis zichtbaar gemaakt voor het publiek.

Dit mooie schilderij hoort op Verhildersum en het is uniek dat dit schilderij na zoveel jaren terugkeert. Edzard Jacob Tjarda van Starkenborgh werd in 1673 borgheer. Hij was toen 16 jaar oud en volgde zijn vader Allard op als heer van Verhildersum en Leens. Het hele gezin is afgebeeld op een heel groot familieportret dat in de zaal van de Borg hangt. Dit grote familieportret is rond 1670 geschilderd door Martinus van Grevenbroeck, die ook dit schilderij van Edzard gemaakt heeft.

Lauwersland Online - Familieportret Tjarda van Starkenborgh

Allard Tjarda van Starkenborgh en Gratia Susanna Clant met hun kinderen in 1670, geschilderd door Martinus van Grevenbroeck. Door de afmetingen van 3,91 bij 2,82 meter is het schilderij een van de grootste familieportretten, zo niet het grootste, van Nederland.

Edzard maakte carrière in het leger, zoals zoveel borgbewoners. In 1679, als de akte van scheiding tussen zijn moeder Gratia Susanna Clant en de kinderen opgesteld wordt, is Edzard kapitein van de infanterie. Hij is dan 22 jaar. Na een aantal bevorderingen wordt hij in 1709 majoor-generaal van de cavalerie en is hij commandant van Coevorden. Hij sterft in 1716, 59 jaar oud.

Frouwina Eeck, met wie Edzard in 1678 trouwt, overlijdt een week na de geboorte van hun dochter Gratia Susanna. In 1684 huwt Edzard met de 19 jarige Anna Habina Lewe van Middelstum. Zij laten de borg verbouwen. Hierbij werden de westelijke vleugel en het poortgebouw afgebroken. Een L-vormige borg bleef over, helemaal in de stijl en de mode van de zeventiende eeuw. Een steen met het jaartal 1686 en de alliantiewapens van Edzard en Anna Habina boven de entree van de borg verwijzen nog naar deze ingrijpende verbouwing. Ook een fragment van een gebrandschilderd raam met de tekst “Edzart Jacob Tiaerda van Starkenborgh Heer van Leens Majoor te Paerde ten Dienste der voor Eenighde Neederlanden Anna Habbinna Tiaerda van Starkenborgh Geboren Lewe Vrouw van Leens sijn Huisvrouw Anno 1689” verwijst naar de macht en invloed die dit echtpaar had.

Als Edzard in 1716 overlijdt, blijft Anna nog jaren op Verhildersum wonen. Zij beleeft hier de Kerstvloed op “Midwinterdagh”, 25 december 1717, waarbij alleen in Leens al 182 mensen om het leven kwamen. In 1733 geeft Anna opdracht tot het bouwen van het Hinszorgel in de Petruskerk van Leens, waaraan dit jaar aandacht wordt besteed in de expositie Wereldlijke macht, Kerkelijke pracht in de Museumboerderij van Verhildersum.

Breng Edzard een bezoek!

Lauwersland Online - Edzard is eindelijk weer thuis!